“Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası” doktorların yanında ...

“Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası” doktorların yanında ...

Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını emanet ettiğimiz doktorlarımızın, istenmeyen durumlarda yanında olan Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası, Quick Sigorta farkıyla doktor ve diş doktorlarını herhangi bir mesleki faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri maddi, manevi tazminat ve yargılama giderlerine karşı güvence altına alıyor.

30 Temmuz 2010 yılı itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak zorunlu hale getirilen ve tam adı “Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” olarak değiştirilen Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası, doktor ve diş doktorlarının karşı karşıya kalabilecekleri maddi, manevi tazminat ve yargılama giderlerini karşılamaya yönelik zorunlu bir mesleki sorumluluk sigortasıdır. 

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için yaptırılır.

Sigortanın kapsamı

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası ile doktorlarımız, poliçe tarihinden önceki on yıllık dönemde veya sigortalının mesleki faaliyetine son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek taleplere karşı, belirlenen limitler dâhilinde teminat altına alınır. Bu konu hakkında dikkat edilmesi gereken nokta; bahsedilen bu on yıllık dönemin başlangıcının 30 Temmuz 2009 tarihini geçmemesidir. On yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması bulunmaz.

Azami teminat tutarı 400.000 TL

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir ve her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir. 

DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR!

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortanız, Quick Sigorta ile Saniyeler İçerisinde Hazır!