Yazılım sektörünün Türkiye’deki yeri

Yazılım sektörünün Türkiye’deki yeri

Yazılım sektörü hem Türkiye hem de dünya ekonomisi bakımından son yıllarda çok önemli bir konuma sahip. Özellikle diğer sektörlere yaptığı katkılara da bakılınca önümüzdeki yıllarda da önemini sürdürecek gibi duruyor.

Günümüzde yazılım sektörünün yeri

Dünya ekonomisine etki eden birçok devrim mevcut. Birinci sanayi devrimiyle makineleşen üretim, ikinci sanayi devrimiyle elektrik ve farklı enerji kaynakların keşfi ile seri üretime dönüştü. Üçüncü sanayi devrimini ise elektronik ve bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler şekillendirdi. Bu devrimlerin üzerine kurulan ve halen oluşmakta olan dördüncü sanayi devriminin ise fiziksel ve dijital alandaki sınırları kaldırarak geleneksel değer zincirini kırması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Deloitte ve TÜSİAD’ın Ocak 2021’de ortak olarak yayımladığı “Türkiye’de Yazılım Ekosisteminin Geleceği” adlı rapora göre 2019 yılında yazılım sektörünün küresel büyüklüğü beş yüz 65 milyar dolar. Önümüzdeki beş yıl içinde sektörün yüzde beş daha büyümesi bekleniyor.

Yazılım sektörü yapısı gereği kendinden başka sektörleri de etkiliyor. Öyle ki etkilediği alanların büyüklüğü yazılım sektörünün büyüklüğünden bile fazla. Sektörün gelişmesine katkı sağladığı oyun ve siber güvenlik gibi dijital hizmetler, yazılım sektörünün dört katı büyüklüğe sahipken büyüme hızı da üç katı fazla. Bu verileri de hesaba katınca yazılım sektörünün büyüklüğü iki buçuk trilyon doları buluyor.

Yazılım sektörünün Türkiye ihracatına ve istihdamına katkısı potansiyelinin altında

Beşeri sermayeye dayalı olan yazılım sektörünün gücü iyi yetişmiş insan kaynağında yatıyor. Son 20 yıla bakıldığında bulut bilişim altyapılarının yaygınlaşması, pazar yerlerinin (Apple App Store ve Google Play Store gibi) ülke dışındaki müşterilere kolaylıkla ulaşmasına katkı sağladığı görülüyor. Dijital hizmet ve ürünlerin sınırlara takılmadan bu kadar kolay ve ulaşılabilir olması, çeşitli ekonomik ve hukuki meseleleri de yanında getirse de sektör, gelişmiş birçok ülke için büyük ölçüde ihracat ve istihdam olanağı yaratıyor. 

Yazılım sektörü birçok ülkede önemli oranda istihdam ve ihracat hacmine sahip.
Yazılım sektörü birçok ülkede önemli oranda istihdam ve ihracat hacmine sahip.

Yazılım sektörü Almanya’da istihdamın yüzde 2’sini ve ihracatın yaklaşık yüzde 2,5’ini; Amerika Birleşik Devletleri’nde istihdamın yaklaşık yüzde 2’sini ve ihracatın yüzde 2,3’ünü oluşturuyor. İrlanda ise sunduğu vergi avantajlarıyla ihracatının yüzde 9,4’ünü yazılım sektöründen sağlayarak uluslararası firmalar arasında Avrupa’nın merkezi konumunda. Ukrayna ve Polonya gibi gelişmekte olan ülkelerin verileri incelendiğinde ise Ukrayna’nın yazılım sektörü ve ilgili alanlardan oluşan bilişim ihracatının 2019 yılında yüzde 30 büyüme ile 4,7 milyar dolar olduğu görülüyor. Polonya ise iki yüz 95 bin yazılımcıyla bilişim ihracatının yaklaşık 15,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Türkiye ise yüzde 0,5 istihdam payı ve mevcut 0,8 milyar dolarlık ihracat hacmi, bu ülkelerdeki yazılım sektörünün istihdam ve ihracata olan katkısıyla karşılaştırıldığında düşük kalıyor. Türkiye’nin ekonomik yapısı ve yerel kaynakları düşünüldüğünde bu oranların daha ötesinde bir potansiyele sahip olduğuna inanılıyor.

Deloitte ve TÜSİAD tarafından yayımlanan rapora göre gerekli çalışmalar yapılarak yazılım sektörü “stratejik bir sektör” haline getirilirse ülke ekonomisi daha ileriye gidebilir.

Türkiye’nin yazılım sektörü açısından kuvvetli yönleri

Türkiye sektörde asıl potansiyeline erişebilmek için güçlü yönlerini ön plana çıkarmalı ve olası engeller için harekete geçmeli. Peki Türkiye’nin güçlü yanları neler?

QKimlik Koruma Sigortası
QKimlik Koruma Sigortası

QKimlik Koruma Sigortası

QKimlik ürünümüzle hem dijital hem de fiziksel dünyadaki risklere karşı güvende hissedebilirsiniz.

Kimlik bilgileriniz tüm tehditlere karşı güvence altında!

Antivirüs - Bitdefender Total Security Hediye!

Detaylı bilgi için:

quicksigorta.com/kimlik-koruma-sigortasi

Türkiye’nin sektör açısından güçlü yönleri onu avantajlı bir konuma getiriyor.
Türkiye’nin sektör açısından güçlü yönleri onu avantajlı bir konuma getiriyor.

● Rekabetçi yaşam maliyeti: Girişimciler için önemli olan tek kişilik yaşam maliyeti ülkemizde 2020 yılı verilerine göre 772 dolar. Diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük olan bu maliyet ülkemizi avantajlı bir konuma getiriyor.

● Coğrafi ve kültürel yakınlık: Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin etrafında İskandinav ülkeleri bulunurken Türkiye konumu itibariyle 64 ülke ve bir milyardan fazla nüfusa ulaşabilme potansiyeline sahip.

● Bilgi teknolojileri pazarı ve girişim ekosistemi: 2019 yılını 106 işlemde 106 milyon dolarlık melek VC yatırımla kapatan Türkiye, 2020 yılında pandemiye rağmen yatırım almaya devam etti. Bu anlamda Türkiye girişim sistemi ve bilgi teknolojileri pazarı anlamında gittikçe büyüyen ülkeler arasında.

Türkiye’nin gerçek potansiyeline ulaşması için neler yapılabilir?

Hazırlanırken Türkiye’nin güçlü yanları, denenmiş başarılı stratejileri ve küresel trendleri dikkate alan rapor, 2025 yılına kadar yazılım sektörünün potansiyelini üç - dört katına çıkarabileceğini söylüyor. Türkiye yazılım sektörü alanında asıl potansiyeline ulaştığında on milyar dolarlık ihracat, yüz bin yeni istihdam ve on unicorn girişim bekleniyor. Peki bu potansiyele ulaşmak için neler yapılabilir? 

Türkiye’nin yazılım sektöründe potansiyeline ulaşması için yönetişim alanında çalışmalar yapılmalı.
Türkiye’nin yazılım sektöründe potansiyeline ulaşması için yönetişim alanında çalışmalar yapılmalı.

İlk olarak yerli firmaların ürün geliştirme ve yönetimi konusunda yetkinlik edinmesi çok önemli. Bu sektörde ne yazık ki ürünleştirme maliyeti fazlaca yüksek. Bu yüzden devlet tarafından desteklenmesi ve mevcut yardımların daha bilinir ve ulaşılabilir hale getirilebilmesi önemli. Bunun yanında, yazılım pazarında belli bir noktaya gelmiş ve hızlı büyüme potansiyeli olan “Scale up” şirketlere destek paketleri hazırlanabilir.

İkinci olarak Türkiye’nin diğer yazılımcı pazarları ile rekabet edebilmesi için yazılımcı ekosisteminin desteklenmesi önemli. Bu amaç doğrultusunda yazılımcı vizesi, akademisyen çalışmalarını fonlama gibi girişimler sağlanabilir. Ayrıca üniversite ve hazinenin sektöre yatırım yapması da büyük bir değişiklik yaratabilir.

Son olarak bu iki önerinin hayata geçirilmesi için sektörün stratejik olarak konumlandırılması büyük önem taşıyor. Yazılım sektörü çok paydaşlı olması ve geniş etki alanı sebebiyle kurumlar arası iletişim kurması zor bir sektör. Bunun için yazılım sektörünün diğer sektörlerden ayrı tutularak kamu kurumlarıyla bağının güçlendirilmesi faydalı olacaktır. 

QKimlik Koruma Sigortası
QKimlik Koruma Sigortası

QKimlik Koruma Sigortası

QKimlik ürünümüzle hem dijital hem de fiziksel dünyadaki risklere karşı güvende hissedebilirsiniz.

Kimlik bilgileriniz tüm tehditlere karşı güvence altında!

Antivirüs - Bitdefender Total Security Hediye!

Detaylı bilgi için:

quicksigorta.com/kimlik-koruma-sigortasi