Kadın girişimciye güç veren sigorta çözümleri

Kadın girişimciye güç veren sigorta çözümleri

Türkiye’de kadınların iş hayatına eşit şartlarda katılması ve iş dünyasında eşit şartlarda var olması için birçok sektöre olduğu gibi sigortaya da çok iş düşüyor.

Türkiye’de kadınların istihdama katılımı ve kadın girişimcinin varlığı henüz arzu edilen düzeyde değil. TÜİK'in Ağustos 2023 verilerine göre, Türkiye'de kadınların sadece yüzde 31,5’u iş hayatında faal durumda. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) açıkladığı verilere göre ise 2023 itibarıyla istihdamdaki kadınların 7 milyon 440 bini, başka deyişle her 100 kadından 72’si ücretli ya da yevmiyeli olarak çalışıyor. Buna karşılık ‘işveren’ konumundaki kadınların sayısı 169 bin kişi ile istihdamdaki toplam kadın nüfusun sadece yüzde 1,6’sını oluşturuyor. Yüzde 9,5 oranındaki 980 bin kadın da kendi hesabına çalışıyor. Bu iki kategoride bulunan kadın sayısının toplamı, 1 milyon 149 bin girişimci kadına denk geliyor. TBB verileri ışığında bakıldığında kadın girişimcilerin en fazla faaliyet gösterdiği alanlar perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti öne çıkıyor.

Kadın girişimciler bazı vergilerin ödemelerinden muaf olabiliyor ve böylelikle kadın girişimcinin iş kurma süreçleri daha kolay hale geliyor.
Kadın girişimciler bazı vergilerin ödemelerinden muaf olabiliyor ve böylelikle kadın girişimcinin iş kurma süreçleri daha kolay hale geliyor.

Finansman zorluğu ve cinsiyet eşitsizliği

Kadın girişimcilerin sayısında yaşanan artış umut verici olsa da yaşadıkları finansman zorlukları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği hala aşılmış değil. Kadın girişimcilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri finansman eksikliği ki birçok kadın bu noktada ailesinden destek alıyor. Bu durum, kadınların ekonomik bağımsızlığını engelleyebilir.

Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Türkiye’de kadın girişimcilere, vergi alanı başta olmak üzere çeşitli finansal kolaylıklar sağlanıyor. Bazı vergilerin ödemelerinden muafiyet sağlanıyor ve böylelikle kadın girişimcinin iş kurma süreci kolaylaştırılıyor. Bu destekler başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:

  • İnternetten Satış Yapan Ev Kadınlarına Vergi Muafiyeti
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Faizsiz Kredi Destek Programı
  • KOSGEB Kadın Girişimci Destekleri

Bu konuya dair daha kapsamlı bilgilere Girişimcilere Sunulan Finansal Destekler yazımızdan da ulaşabilirsiniz.

 Quick Sigorta olarak kadın girişimcileri de güçlendiren sigorta çözümleriyle iş hayatındaki kadınların yanındayız.
Quick Sigorta olarak kadın girişimcileri de güçlendiren sigorta çözümleriyle iş hayatındaki kadınların yanındayız.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ise iş hayatının her alanında kendini gösteriyor. Bu bağlamda önemli bir başka sorun da pazara erişim. Kadına iş hayatında verilen devlet desteklerine ilaveten birçok derneğe ve sektöre de sorunun çözümüne dair önemli görevler düşüyor. Sigorta sektörü de bunlardan biri.

Quick Sigorta olarak kadın girişimcileri de güçlendiren sigorta çözümleriyle iş hayatındaki kadınların yanındayız. İşte girişimcinin hayatını kolaylaştıracak sigorta ürünlerinden birkaçı:

İş Yeri Sigortaları: İş yerinin geneli ile birlikte mekandaki her türlü muhteviyatı, demirbaşı, emtiayı, makine ya da tesisatı ve camları; yangına, yıldırıma, depreme, patlamaya ve benzeri olaylara karşı güvence altına alıyor.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası: İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı koruma sağlıyor. İşverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları, işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri bu sigorta çeşidiyle teminat altına alınıyor.

Makine Kırılması Sigortası: Fabrikalar, oteller, resmi daireler, hastaneler, tekstil atölyeleri gibi birçok çalışma alanında kullanılan makinelerin çeşitli nedenlerle ani ve beklenmedik arızasına karşı geliştirilmiş bir sigorta ürünü. Makinelerin tamir ve ikame masrafları bu sigorta sayesinde karşılanıyor.

Fatura Koruma Sigortası: Fatura Koruma Sigortası, son tüketiciye satış yapan firmaların güvenle büyümesini hedefliyor. Firmaların tahsilat ve istihbarat alanındaki yükünü hafifleten bu sigorta çeşidi, senetli ve taksitli alışverişlerin fatura ödemelerini güvence altına alıyor. Quick Fatura Koruma Sigortası sayesinde ciro artıyor, müşteri memnun kalıyor ve alacak riski güvenceye alınıyor.

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası: Lisanslı depo işleticilerinin vermek zorunda olduğu zorunlu teminatlar içinde yer alan bir sigorta türü. Ticaret Bakanlığı'nın mevzuata dahil ettiği Lisanslı Depoculuk Kefalet Senedi, lisanslı depo işleticilerine büyük kolaylık sağlıyor.

Bunlara ek olarak Quick Sigorta’dan devlet destekli tarım, sera, arıcılık ve diğer hayvancılık faaliyetleri konusunda da sigorta desteği almak mümkün.

Kadınların tedarik zincirlerine dahil edilmesi için kamunun, yerel yönetimlerin, özel sektörün duyarlılık göstermesine kuşkusuz büyük bir ihtiyaç var. Quick Sigorta da bu misyonla kadınların yanında olmaya devam edecek.

Kaynaklar : 

Dünya Gazetesi

Quick Sigorta