Komşulara rağmen binanızı depreme karşı güçlendirmek mümkün

Komşulara rağmen binanızı depreme karşı güçlendirmek mümkün

Binanızın depreme karşı dayanıksız olduğunu düşünüyorsunuz fakat binayı güçlendirmek için apartman sakinlerini ikna edemiyor musunuz? Yapmanız gerekenler ve bu noktada sahip olduğunuz haklarınız yazımızda…

Doğal afetler arasında en çok endişe uyandıran felaketlerden biri hiç şüphesiz ki deprem. Depremdeki hasarı en aza indirmek için öncelikli olarak yapılması gerekense ya depreme dayanıklı bir ev seçmek ya da oturduğunuz binayı depreme dayanıklı hale getirmek.

Yeni bir eve çıkmak istemiyorsanız, bunun yerine bulunduğunuz binayı depreme dayanıklı hale getirmek istiyorsanız da komşularınızı, yani diğer apartman sakinlerinizi ikna etmeniz gerekiyor. Birinci yöntem komşularınızı ikna etmek fakat ikna etmekte başarısız olduysanız da haklarınız bulunuyor.

Apartman sakinlerinin ne kadarını ikna etmek gerekiyor?

Avukat Ulucan Öztürk, konuya ilişkin olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19’uncu maddesini gösteriyor. Bu maddeye göre apartman sakinlerinin beşte dördünün yazılı izni olmadan binanın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptırılamıyor.

Apartman sakinlerinin en az beşte dördünün onayı alındığında da yine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20’nci maddesine göre binanın sigorta primlerine, bütün ortak yerlerinin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderlerine mülk sahipleri kendi arsa payı oranında katılmak durumunda.

Bina güçlendirmesi için komşularınızın beşte dördünün onayı gerekiyor. Var olan ya da olacağını tahmin ettiğiniz hasarı açıklayıp olası sonuçlardan bahsederek komşularınızı ikna edebilirsiniz.
Bina güçlendirmesi için komşularınızın beşte dördünün onayı gerekiyor. Var olan ya da olacağını tahmin ettiğiniz hasarı açıklayıp olası sonuçlardan bahsederek komşularınızı ikna edebilirsiniz.

Hasar başka binadan kaynaklanıyorsa…

Hasarlı olan bölüm size değil başka bir binaya aitse aynı kanunda işinize yarayacak bir madde daha bulunuyor. Aynı kanunun 23’üncü maddesine göre hasar veya bozukluğun ortadan giderilmesi veya o bölümün yeniden yapılması için gerekli olan teknik incelemelerin binadan bağımsız bir bölümde yapılması gerekiyorsa bu bölümün mülk sahibi veya başka bir sıfatla orada oturan kişi, bu incelemelerin ve gerekli işlerin yapılmasına müsaade etmek zorunda.

Apartman sakinlerini ikna edemiyorsanız…

Binanızı güçlendirmek adına bina sakinlerinden alacağınız onay önemli fakat bu onayı alamıyor ve yeterli sayıda kişiyi ikna edemiyorsanız bir yol daha var.

Binanın depreme karşı güçlendirilebilmesi için bütün kat sahiplerinin beşte dördünün rızası gerekli demiştik ancak binanın depreme karşı güçlendirilmesi zorunluluğu mahkeme kararı ile sabit ise bu noktada kat sahiplerinin rızası aranmıyor.

Kat sahipleri binanın depreme karşı güçlendirilmesine karşı çıktıklarında –yeterli oy sayısına ulaşılmadığı kabul edilirse- tek yol, Kat Mülkiyeti Kanunun 33. Maddesi uyarınca deprem güçlendirmesine ilişkin olarak sulh hukuk mahkemesine başvurup hakimin müdahalesini istemek olacaktır.

Eğer binanın depreme karşı güçlendirilmesi alınacak bilirkişi raporları doğrultusunda mahkemece kabul görürse gerekli işlemlerin yapılması için kat sahiplerinin rızası aranmıyor ve kat sahipleri güçlendirme giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlü oluyor

Binanızın depreme karşı dayanıksız olduğuna eminseniz, komşularınızdan izin ve onay almaksızın dava yoluna başvurarak bina güçlendirmesi talep edebilirsiniz.
Binanızın depreme karşı dayanıksız olduğuna eminseniz, komşularınızdan izin ve onay almaksızın dava yoluna başvurarak bina güçlendirmesi talep edebilirsiniz.

Süreçler, kanuna uygun olarak yürütülmediğinde neler olur?

Depreme karşı binamızı güçlendirelim derken kanuna uygun hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde kat sahiplerinin onayı alınmadan ve mahkemeye başvurmadan bir kişi veya grup olarak binayı güçlendirme çalışmasına girişirseniz diğer kat sahiplerine dava açma hakkı doğuyor. Diğer kat sahipleri, sulh hukuk mahkemesinde ortak alana el atmanın önlenmesi ve eski hale iade davası açabilir, sizin de binayı eski hale getirmeniz gerekebilir.

Yetişemediğiniz durumlarda DASK yanınızda

Depreme karşı gerek binanızı güçlendirmek gerekse de bireysel olarak aldığınız önlemlerin yanı sıra zorunlu deprem sigortası DASK sayesinde de başınızı yastığınıza rahat koyabilirsiniz.

DASK ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, patlama, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınıyor. Böylece konut sahiplerinin maddi yükü azalmış oluyor.

Zorunlu deprem sigortası DASK’ı edinmek veya sorularınıza yanıt bulmak için Quick Sigorta DASK ürününe göz atabilirsiniz.