Hizmet pasaportu yani gri pasaport nedir?

Hizmet pasaportu yani gri pasaport nedir?

Bilhassa sporcuların sahip olduğunu duyduğumuz hizmet pasaportu yani gri pasaport nedir? Gri pasaport kimlere verilir? Merak edilen tüm soruların cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz. 

Yurt dışına çıkabilmek için öncelikle pasaport edinmek gerekiyor malum. Umuma mahsup 38 sayfalık en yaygın pasaport bordo renkli olandır. Diğerleri ise yeşil pasaport, siyah pasaport ve gri pasaport olarak sıralanabilir.

Peki gri pasaport nedir?

Hizmet pasaportu veya gri pasaport (30 sayfalık) yalnızca hususi idareler ve belediyeler tarafından verilebiliyor. Yeşil pasaport almak için yeterli koşullara sahip olmayan milli sporcu, memur ve farklı kademelerdeki devlet temsilcilere bu pasaport veriliyor.

Gri pasaport kimlere verilir?

Daha geniş ifadeyle pasaport kanununun 14 – B maddesine göre hususi veya diplomatik damgalı pasaport alması mümkün olmayanlar için hükümet, belediyeler veya hususi idarelerce resmi görevle yurt dışına gönderildiklerinde ya da yurt dışında görev aldıklarında veriliyor. Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenler de aynı nevi pasaport alabilirler. Bunun dışında kapsamı ise Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden şöyle açıklanmıştır:

“Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.”

Gri pasaport kimlere verilir?
Gri pasaport kimlere verilir?

Gri pasaport nasıl alınır?

Öncelikle pasaport kanununun 14 – B maddesine göre pasaportu talep edenin bağlı olduğu makamın yetkili amirinin başvurusuyla İçişleri Bakanlığınca veriliyor. Aynı şartlar dahilinde olmak üzere İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerinden de almak mümkün.

Emeklilik ya da çekilme nedenleriyle görevlerinden ayrılmış kişilerin hususi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını gösteren belgelerle, direkt İçişleri Bakanlığına başvurmaları gerekir.

Gri pasaportun süresi nedir?

Hususi damgalı pasaportlar en az altı ay olmak üzere pasaport sahibini görev süresine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere belirleniyor. Pasaport süresinin yazılı başvuruyla uzatılması mümkün. İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aynı müddetler için beşer defa uzatılabiliyor. Bu pasaportlara sahip olanların ve varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer fotoğraflarının pasaportlarına yapıştırılması gerekir. 

Gri pasaport nasıl alınır? Süresi nedir?
Gri pasaport nasıl alınır? Süresi nedir?

Gri pasaport için ne gerekli?

● Hizmet damgalı pasaport talep formu (yetkili amir tarafından tasdik edilmesi gerekir)

● Nüfus cüzdanı aslı

● 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf (Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50x50 veya 50x60 mm. ebatlarında çekilmiş)

● Varsa önceki pasaportların aslı

● Reşit olmayanlar veya engelli bireyler için kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakatname (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir)

● Pasaport defter bedeli dekontu

● Öğrenciler için öğrenim belgesi

● Sağlık kurulu raporu

Gri pasaport kaç günde çıkar?

Hizmet pasaportu yani gri pasaportun çıkması başvuru sonrası üç ile beş gün arasında sürmektedir. Unutulmamalıdır ki bu pasaport yalnız görev içindir ve turistik amaçlı kullanılamaz.

Yeşil pasaport ve bordo pasaporta göre ne gibi farkları var?

● Başvuru sırasında pasaport harcı ödemeden yalnızca defter bedeli ödenir

● Başvuru süreci en hızlı olandır.

● Hizmet süresi bitince teslim edilmesi gerekir.

● Gri pasaport sayesinde birçok ülkeye vizesiz girilebilir, başlıcaları şöyle:

○ Almanya, Hollanda, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Bulgaristan, Makedonya, Ukrayna, Beyaz Rusya, İsviçre, İzlanda, İspanya, İsveç, Slovakya, Yunanistan, Hırvatistan, Polonya, Bosna Hersek, Danimarka, Lüksemburg, Güney Afrika Cumhuriyeti, Cibuti, Ruanda, Botswana, Tanzanya, Tunus, Cezayir, Mısır, Japonya, Sri Lanka, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Endonezya, Singapur, Gürcistan, Azerbaycan, Filipinler, Brunei, Türkmenistan, Moğolistan, Tayland, Bangladeş, İsrail, Bahreyn, Yemen, Maldivler, Venezüella, Honduras, Peru, Guatemala, Surinam, Barbados, Belize, Bolivya ve Küba (Ülkelerin güncelliğini Dışişleri Bakanlığı sitesinden takip edebilirsiniz).