Dünya Kadın Çiftçiler Günü Kutlu Olsun!

Dünya Kadın Çiftçiler Günü Kutlu Olsun!

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Tarım sektörünün belkemiği kadınlara atfedilen bu özel gün vesilesiyle tarım sigortası uygulamalarına mercek tutuyoruz.

Kadınlar iş dünyasının her alanında daha çok yer ediniyor; bedensel ve zihinsel emeklerini ortaya koyarak üretime katılıyor. Türkiye'de kadın ve erkeğin neredeyse eşit sayıda istihdam edildiği belki de tek sektör tarım. Kadın çiftçiler de Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında, özellikle kırsal bölgelerde çok önemli bir rol üstleniyor. Sektörde olan beş milyona yakın çalışanın yüzde 40'ı kadın.

Dünyada da tarımsal iş gücünün yüzde 40'tan fazlasını kadınlar oluşturuyor. “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” fikri ilk olarak 1995 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 4. Dünya Kadın Konferansında ortaya atıldı. Akabinde Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği, 15 Ekim’i “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” ilan etti. Dünya Kadın Çiftçiler Günü 1997 yılından bu yana ülkemizde de kutlanıyor.

Tarım sektörünün yaşadığı en önemli sorunların başında binbir emekle yapılan ekimi bir anda yok edebilen doğal afetler, mahsule dadanan hastalıklar ya da cihazlarla ilgili çalınma, kaza, arıza gibi durumlar geliyor. Burada ortaya çıkan büyük gelir kaybı tarımla uğraşan kişilerin, tarımdan vazgeçip köyden kente göç etmesine zemin hazırlayabiliyor. İşte böylesine afetler yaşandığında ya da kötü sürprizlerle karşılaşıldığında Türkiye Tarım Sigortaları Havuzu devreye giriyor.  

Tarım ürünlerinin ve hayvancılığın doğal afetlerden ve oluşabilecek diğer risklerden TARSİM sigortasıyla korunması mümkün.
Tarım ürünlerinin ve hayvancılığın doğal afetlerden ve oluşabilecek diğer risklerden TARSİM sigortasıyla korunması mümkün.

Tarım Sigortası neleri kapsar

Devlet destekli tarım sigortası TARSİM, 14.06.2005 tarihli 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" kapsamında kuruluyor. TARSİM, çiftçilerin ürünlerini oluşabilecek hasarlara karşı güvence altına almayı amaçlıyor.

TARSİM tarafından devlet destekli sunulan sigorta yangın, sel, fırtına gibi doğal afetlerden kaynaklanan zararlar veya kanatlı kümes hayvanlarının hastalanması, yaralanma, zehirlenme, böcek sokması, güneş çarpması gibi çiftçilerin sağlıklarını ve üretimlerini tehdit eden tüm durumları içine alıyor.

TARSİM Sigortası kapsamında sunulan bazı ürünleri şöyle sıralamak mümkün:

- Bitkisel Ürün Sigortası

- İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

- Sera Sigortası

- Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

- Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

- Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

- Su Ürünleri Hayat Sigortası

- Arıcılık (Arı Kovan) Sigortası

Devlet destekli TARSİM için sigorta şirketleri belirlenen fiyat aralıklarında teklif sunabiliyor. Tarım ürünlerinin ve hayvancılığın doğal afetlerden ve oluşabilecek diğer risklerden korunması amacıyla çiftçiler TARSİM sigortasından ciddi anlamda fayda sağlıyor.

TARSİM uygulama ve fiyatlarında güncellemeler yapılabiliyor. Örneğin Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda, 2022 yılına özel devlet destek oranı yüzde 60’dan yüzde 70’e çıkarıldı. Yine 2022 yılına özel olarak, eşik verim oranı, yüzde 70’den yüzde 80’e yükseltildi.

Bazı ürünler de güncellemeye özel olarak kapsam içine alınabiliyor ya da tam tersi kapsam dışında bırakılabiliyor. Örneğin Sera Sigortası’nda, “sera dışında bulunan, seraya bitişik ve seranın esaslı unsuru sayılabilecek, sabitliği ve koruması sağlanmış makine, tesisat, ekipman ve teknik donanımlar” bu yıl için teminat kapsamına alındı. Sera sigortasında plastik örtüler için teminat kapsamında bir riskin gerçekleşmesi halinde de 250 TL’lik “Örtü Onarım Masrafı”nın kapsama alındığı duyuruldu.

2022’de yapılan bazı indirim ve değişiklikler

TARSİM sigorta fiyatlarında düzenlemeler de yapılıyor. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda, süt sığırları geniş kapsamlı ve besi sığırları geniş ve dar kapsamlı tarife fiyatlarında ayrıca hırsızlık teminatı tarife fiyatında yüzde 16 indirim yapıldı. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda, geniş-dar kapsamlı tarife fiyatlarında ve hırsızlık teminatı tarife fiyatında yüzde 16 indirime gidildi. Müşterek sigorta oranı, yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü. Bu değişiklik ile üreticiler, daha fazla hasar ödemesi alabilecek hale gelmiş oldu.

Su Ürünleri Hayat Sigortası’nın tarife fiyatlarında, yüzde 12 oranında indirim uygulandı. Arıcılık Sigortası kapsamında da Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı plakalı kara kovanları teminat kapsamına alındı. Sigortaya kabul şartlarından biri olan en az 30 kovan şartı ise kaldırıldı.

Grafikte poliçe sayısının ve sigorta bedelinin yıllar içindeki artışı görülüyor.
Grafikte poliçe sayısının ve sigorta bedelinin yıllar içindeki artışı görülüyor.

Devlet ve özel sektör iş birliği

Tarım sigortalarının gelişimine ilişkin veriler incelendiğinde, devlet-özel sektör iş birliği ile epey yol alındığı görülüyor. Devlet destekli tarım sigortaları uygulamasının başladığı 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren 81 il ve 959 ilçe, Devlet Destekli Tarım Sigortası ile tanıştırıldı.

Sistemin başlangıcından 2021 yılı sonuna kadar tüm tarım sigortası branşlarında 17,5 milyon adet poliçe düzenlendi. Bununla birlikte, sigortalı üretici ve yetiştiricilerden toplanan 8,9 milyar TL prim karşılığında 9,8 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Sigorta yaptırılmazsa ne olur

En sık sorulan sorulardan biri de “TARSİM sigortası yaptırılmazsa ne olacağı”. “5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu”nun 17’nci maddesi gereğince, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, “2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun”un verdiği haklardan yararlanamıyor.

Diğer taraftan 3 Ocak 2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, sigortalı olan çiftçilere olası bir afet ya da olumsuzluk halinde bazı kolaylıklar sağlandı. Buna göre doğal afetlerden etkilenen çiftçiler, TARSİM kapsamındaki afetler için TARSİM eksperleri, TARSİM kapsamı dışındaki afetler için İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonu raporuyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurabildi. Bu çiftçilerin tarımsal kredi borçları ertelenebildi ya da taksitlendirilebildi.

Quick Genişletilmiş Traktör Kasko Sigortası

Quick Sigorta’dan da TARSİM için teklif alabileceğiniz gibi TARSİM’e ilaveten “Quick Genişletilmiş Traktör Kasko Sigortası” da yaptırabilirsiniz. Quick Genişletilmiş Traktör Kasko Sigortası’yla traktörler, olası risklere karşı güvence altına alınıyor. Böylelikle traktörünüz çarpmadan çalınmaya, su baskınından sele kadar birçok riske karşı sigorta şemsiyesi altında korunuyor.

Quick Genişletilmiş Traktör Kasko Sigortası’nın bazı teminatları arasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, sel, yıldırım veya yanardağ püskürmesi yer alıyor.

TARSİM, Genişletilmiş Traktör Kasko Sigortası ve daha fazla ürün hakkında detaylı bilgi almak ve size özel teklifi öğrenmek için Quick Sigorta internet sitesi quicksigorta.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 


KAYNAKLAR

data.tuik.gov.tr

tarsim.gov.tr