Sigorta sektörü Z kuşağını ne kadar tanıyor?

Sigorta sektörü Z kuşağını ne kadar tanıyor?

Sektörlerin yeni stratejiler belirleyerek hitap edebildiği Z kuşağı, sigorta dünyasının da gündeminde. Sigorta sektörü, çalışma hayatına dahil olan Z kuşağını müşteri davranışları açısından da değerlendiriyor.

Dünya tarihine bakıldığında, çeşitli siyasi, ekonomik ya da teknolojik geliştirmelerin şekillendirdiği yıllara göre tasnif edilmiş X, Y, Z gibi kuşak sınıflandırmaları söz konusu. Bu sınıflandırmalara her bir kuşağın özelliklerini anlayabilmek açısından ihtiyaç duyuluyor. Özellikle sektörler hedef kitlelerine ve çalışanlarına daha doğru bir stratejiyle yönelebilmek için bu sınıflandırmadan yararlanıyor.

Günümüz dünyasında çalışma hayatına ve ekonomik düzene karışmaya başlayan Z kuşağı özellikleri açısından yakından inceleniyor. Dijital dünyayı çok iyi kullanan Z kuşağının mevcut birçok organizasyona meydan okuyacak şekilde farklı beklentileri, tercihleri ​​ve çalışma perspektifleri olduğu gözlemleniyor. 2020 sonu itibarıyla dünyanın yaklaşık üçte birini oluşturan bu kuşağın daha çok sorguladığı, zor beğendiği, kolay vazgeçebildiği ve yüksek beklentilere sahip olduğu araştırmalardan süzülen ortak noktalar.

Tam da bu nedenle tüm sektörlerin hem çalışan hem de müşteri olarak Z kuşağını iyi tanıması, eğilimlerini iyi analiz etmesi gerekiyor. Bu sektörlere sigortacılık da dahil.

Z kuşağını anlamak için

Z kuşağını biraz daha yakından tanımak için doğdukları yılların dünya düzenine hâkim olmakta fayda var. Z kuşağı, dünyadaki genel kabule göre 1996 yılı ve sonrasında, bazı ülkeler örneğin Türkiye için ise milenyuma yani 2000 yılı ve sonrasında doğan bir jenerasyon. Bu yıllardaki köklü değişimlerin nedeni ise teknolojinin etkisi olarak açıklanıyor.

Bakıldığında Z kuşağı büyürken teknoloji çok önemli sıçramalar yaptı. Z kuşağı bireyi, teknolojinin içine doğmuş bunun yanı sıra neredeyse her istediği önüne gelmiş, “ısmarlama kültürle” büyümüş bir nesil. En çok da diğer kuşaklar tarafından bu yönleri nedeniyle eleştiriliyorlar. Ancak dünyayı değiştirecek ya da değişimleri devşirecek kişilerin yeni jenerasyonlardan çıkacağı unutulmamalı. Birçok sektör bunun farkında olarak Z jenerasyonunu eleştirmek yerine anlamaya; bu jenerasyonun yönelimlerini keşfetmeye; öne çıkan dengeli, barışçıl ve sakin olma özelliklerine odaklanmaya çalışıyor.

Bu noktada, McKinsey’nin “Gerçek Gen: Z Kuşağının Şirketler İçin Anlamı” araştırmasının saptamalarına bakmakta fayda var:

Z kuşağı gençleri, kimlik tanımı yapmaktan kaçınıyor, kendisini tek bir şekilde tanımlamak istemiyor.

Diğer kuşaklara göre daha hoşgörülü ve diyaloğa açık olabiliyorlar. Kendi gerçeklerinden başka doğrular olabileceğini de kabul edebiliyorlar.

Z kuşağındaki bireylerde X ya da Y kuşağında görülen romantizme pek rastlanmıyor. Z kuşağı çok daha ‘gerçekçi’ bir profil çiziyor.

Z kuşağının yüksek teknolojiyle büyümesi, merak duydukları alanlarda bilgi edinme ve ağ kurmadaki küresel başarıları, şirketlere bu jenerasyonu yakalamak anlamında fikir verebilir.
Z kuşağının yüksek teknolojiyle büyümesi, merak duydukları alanlarda bilgi edinme ve ağ kurmadaki küresel başarıları, şirketlere bu jenerasyonu yakalamak anlamında fikir verebilir.

Z kuşağını öngörmek kolay değil ama mümkün

Z kuşağının davranışları, psikolojik ya da sosyal yönelimleri pek tahmin edilebilecek gibi değil. Bununla birlikte, Z kuşağının yüksek teknolojiyle iç içe yetişmesi, merak duydukları alanlarda bilgi edinme ve ağ kurmadaki küresel başarıları, iş kurmadaki atılımcı cesaretleri, şirketlere fikir verebilir. Bu noktada, şirketlerin Z kuşağının iş beklentilerini doğru anlaması, Z kuşağını elde tutmak açısından belirlenecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi için önemli.

Teknoloji, bağlantı hızı, mobil cihazlar ve sosyal ağlardaki hızlı gelişmeler 7/24 gerçek zamanlı bilgi akışının kolay ve hızlı olmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda bugünün İnternet, Facebook, Uber, Amazon, Netflix gibi yenilikçi uygulamaları, fiziksel ve dijital dünyaları etkiliyor. Z kuşağı tüm bu çabasız bağlantıda olma halini çok benimsemiş durumda. Bu durumun, Z kuşağına hitap edecek şekilde stratejik kullanımı şirketler için bir avantaj olabilir. 

Sigorta sektörü verilerine göre müşterileri içinde Z kuşağının payı yüzde 10 civarında.
Sigorta sektörü verilerine göre müşterileri içinde Z kuşağının payı yüzde 10 civarında.

Sigorta sektörü açısından Z kuşağı

Sigorta sektörü temsilcileri için de Z kuşağı önem arz ediyor. Z kuşağının Türkiye’de sigorta penetrasyon oranının artmasında yükselen bir etki payına sahip olduğu belirtiliyor. Sigorta sektörü verilerine göre müşterileri içinde Z kuşağının payı yüzde 10 civarında. Önümüzdeki 5 yılda bu oranın yüzde 20’ye çıkabileceği tahmin ediliyor.

Sigorta sektörü açısından Z kuşağının üç önemli özelliğinden söz edilebilir:

Teknoloji ve dijitalleşme: Z kuşağı, sigorta sektöründeki dijitalleşme sürecine ve sigortacılıkta “Sigorta 4.0” gibi yeni teknolojilerin kullanılmasına ciddi anlamda hız kazandırıyor. Dell Technologies’e göre ülkemizdeki Z kuşağının yüzde 57’si araştırma ve geliştirme gibi alanlarda çalışmak istiyor. Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 86’sı en son teknolojilerle çalışma konusuna ilgili. Aynı araştırmaya göre Türkiye’de Z kuşağındaki gençlerin yüzde 66’sı, teknolojinin şirket seçiminde etkili olduğunu söylüyor. Bu oran ABD’de ise yüzde 37 düzeyinde.

Z kuşağına göre tüketim, “sahip olmak” yerine ürünlere veya hizmetlere “erişim” anlamına geliyor.
Z kuşağına göre tüketim, “sahip olmak” yerine ürünlere veya hizmetlere “erişim” anlamına geliyor.

Erişim konusu kilit önemde: Nielsen’in araştırmalarına göre Z kuşağı şu anda Türkiye’de nüfusun yüzde 36’sını oluşturuyor. Bu oran, dünya ortalaması olan yüzde 32’nin biraz üzerinde. Yani Z kuşağının etkisi, tüketim oranlarından şirket yönelimlerine kadar Türkiye’de daha yoğun hissedilebilir.

McKinsey daha gerçekçi olan bu tüketici grubunun, satın almadan önce geniş bir bilgi yelpazesine erişip değerlendirmeyi tercih ettiğini belirtiyor. Onlar için tüketim, “sahip olmak” yerine ürünlere veya hizmetlere “erişim” anlamına geliyor. Online film izlemekten araç paylaşımına, evden verilen ya da ulaşılan online (eğitim-konaklama vb) hizmetlere kadar bu alanda ciddi bir potansiyel bulunmasının erişimin önemini destekliyor.

Marka sadakati çok değişken: Araştırmalar Z kuşağının herhangi bir markaya karşı sadakatinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Hoşuna gitmeyen bir yorum ya da uygulamayla karşılaştığında kolaylıkla farklı bir markadan alışveriş yapabiliyor. Dolayısıyla bu kuşağı bir ürün ya da marka için kalıcı bir müşteri haline getirmek için yönelimlerine karşılık gelecek stratejiler geliştirmek gerekiyor.

Deloitte'un” 2021 Y ve Z Kuşağı Araştırması”nda iş sadakati ile ilgili global katılımcı görüşleri incelendiğinde ise Z kuşağı katılımcıların yüzde 53 oranında işlerini bırakmayı düşündükleri ortaya çıkıyor.

Dünya tarihine bakıldığında, ekonomiden sosyal-psikolojiye tüm yenilikler o dönemlerdeki gençlerin hayata bakışlarına ve izdüşümlerine göre şekillenmiş. Günümüzde iş dünyasındaki yenilik ve değişimlere ön ayak olacak Z kuşağının gözlerinden dünyaya bakanlar da geleceği inşa edecek.

KAYNAKLAR

McKinsey “Gerçek Gen: Z Kuşağının Şirketler İçin Anlamı” araştırması

Deloitte “2021 Y ve Z Kuşağı” araştırması

Nielsen “Z Kuşağı” araştırması