KOBİ’ler için maliyet ve riskleri azaltma ip uçları

KOBİ’ler için maliyet ve riskleri azaltma ip uçları

Ekonominin çarklarının dönmesinde önemli rol oynayan KOBİ’lerin sigortadan da faydalanarak yaşayabilecekleri maliyet ve riskleri kontrol etmeleri mümkün.

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler" kelimelerinin kısaltması olan KOBİ terimi, işletmenin çalışan sayısı, cirosu veya varlık değeri gibi belirli kriterlere göre tanımlanan küçük ve orta ölçekli işletmeleri tanımlıyor. Ekonomide önemli bir rol oynayan bu işletmeler esnek yapıda olup hızlı karar alabilirler ancak tam da bu yönleriyle çeşitli risklere açık olurlar. Üstelik sınırlı kaynaklara ve daha az pazarlık gücüne de sahip olduklarından her bir KOBİ'nin kendisi için uygun işletme stratejilerine ve destek politikalarına sahip olması önemli.

İşte bu noktada KOBİ'lerin bu kararları alırken sağlıklı ilerleyebilmesi açısından hem maliyetleri düşürme hem de riskleri azaltma konusunda yapabilecekleri şöyle sıralanabilir:

İş Süreçlerini İyileştirme: Her KOBİ, iş alanına göre şekillendirdiği iş süreçlerini gözden geçirerek verimliliğini artırabilir. Bu bakımdan iş akışlarını optimize etmek zaman ve kaynaktan tasarruf sağlayabilir.

Teknoloji Kullanımı: Otomasyon araçları, yazılımlar ve dijital platformlar gibi teknolojik çözümler sayesinde işler daha verimli hale gelebilir. Böylelikle işletme maliyetleri azalabilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarikçilerle olan ilişkiler yeniden ele alınıp gözden geçirilerek maliyetler düşürülebilir. Örneğin toplu alımların yeniden kontrolü, alternatif tedarikçilerle görüşmek de maliyetleri azaltabilir.

Kaynak Verimliliği: İşyerinde maliyetleri düşürmek hedefleniyorsa enerji ve kaynak tüketiminin kontrolü öncelikli olmalı. Bu noktada yenilenebilir enerji kullanımı, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi uygulamalardan faydalanılabilir.

Yetenek Yönetimi: Personeli eğitimle güncel ve bilgili tutmak iş süreçlerini daha verimli hale gelmesine yardımcı olur. Bu sayede iş gücü verimliliği artar, hata maliyetleri de azalır.

Maliyet Analizi: Düzenli maliyet analizi gerçekleştirmek ve bütçe planlaması yapmak, bütçeyi daha etkin bir şekilde yönetmeyi sağlayabilir.

İş birlikleri: Diğer KOBİ'lerle veya büyük şirketlerle iş birliği sayesinde maliyetler azaltılabilir. Satın alma ya da pazarlamada ortak hareket etmek de iş hacmini artırabilir. 

İşletmenin ihtiyacına uygun sigorta poliçeleriyle iş yerini çeşitli risklere karşı korumak mümkün olabilir.
İşletmenin ihtiyacına uygun sigorta poliçeleriyle iş yerini çeşitli risklere karşı korumak mümkün olabilir.

Risk yönetiminde sigortanın yeri ve önemi

KOBİ'ler açısından maliyetleri düşürme ve riskleri azaltmada sigortanın ayrı bir yeri var. İşletmelerin çeşitli risklere karşı korunmak amacıyla satın alabileceği sigorta poliçesi, işletme sahibine beklenmedik olaylar veya kayıplar durumunda finansal olarak korunma sağlar. Bu sayede hem maliyet azaltımı hem de risk kontrolü mümkün olur. Örneğin işletmenin çalışanı bir kaza geçirirse, iş kazası sigortası işletmeyi çalışanın tıbbi masrafları ve tazminat talepleri karşısında mali açıdan korumaya alır. Yine sigorta poliçesi sayesinde işletme beklenmedik maliyetleri karşılarsa işletmenin sürekliliği de korunur.

Ancak, sigortanın maliyetleri düşürme ve riskleri azaltmadaki etkisi, işletmenin ihtiyaçlarına ve sigorta poliçesinin kapsamına bağlı olarak da değişebilir. İşletmelerin bu noktada ihtiyaçlarını ve bütçelerini dikkate alarak doğru poliçe seçmeleri önemli. Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli sayesinde KOBİ'lerin alacakları garanti altına alınıyor. Ya da Quick Fatura Koruma Sigortası sayesinde senetli ve taksitli alışverişlerin fatura ödemeleri için güvence veriliyor. Bu sigortalar ve daha fazlasıyla hem KOBİ’ler hem de müşteriler kazançlı çıkıyor. KOBİ’ler quicksigorta.com adresinden kendileri için uygun olabilecek sigorta çeşitleri hakkında bilgi ve destek alabilir.

Yukarıda sıralanan tüm bu stratejiler, KOBİ'lerin maliyetleri düşürme ve karşılaşabilecekleri riskleri azaltma çabalarında işletme sahiplerine yardımcı olabilir. Her işletme ihtiyaçları doğrultusunda en uygun stratejileri belirlerse çok daha fazla fayda sağlar.