İkame araç konusunda merak edilenler

İkame araç konusunda merak edilenler

Kasko sigortası kapsamında ek bir güvence olarak sunulan ikame araç hizmeti, bir kaza sonrası sürücüyü araçsız bırakmadığından en çok aranan teminatlardan biri.

Kazalar da diğer tüm riskler gibi hayatın bir parçası. Sigorta sektörü de bu riskleri öngörüp telafiye yönelik hizmetler sunuyor. Kasko ikame araç da bu hizmetlerden biri. Sigorta şirketi, kaza sonrası kullanılamayacak duruma gelen otomobillerin onarımı için geçen süre boyunca sigortalıya, araç hizmeti sunuyor. İkame araç süresine dair detayları derledik.

İkame araç nedir?

İkame araç, kasko sigortasının sunduğu poliçe teminatları kapsamında sigortalı sürücülere verilen bir hizmet. Yaşanan kaza sonrasında araçta, güvenli sürüşe engel ve tehdit oluşturacak düzeyde bir hasar varsa, aracın onarımı süresince sigortalıya geçici araç temin edilir. Burada amaç, sigortalının aracının tamiri süresince mağdur olmadan trafiğe çıkabilmesini sağlamaktır. Kaskolu araç sahiplerinin belki de en önemli avantajı, ikame aracın kendi araç modelinin barındırdığı özellikleri taşıması sayesinde olağan sürüş seyrini sürdürebilmesidir.

Hangi durumlarda verilir

Sigorta şirketi tarafından ikame araç verilmesi için öncelikli olarak poliçe teminatlarında hasar desteği kapsamında bu hizmetin sunulduğunun belirtilmesi gerekir. Ardından eksper, aracı inceler, objektif değerlendirmesini yapar. Yapılan değerlendirmede, sürüş güvenliğini bozmayacak düzeyde görülen vurma, çarpma ya da boya hasarı gibi konular dikkate alınmaz. Dolayısıyla, ikame araç hizmetinden faydalanmak için aracın bir kaza esnasında trafiğe çıkamayacak derecede hasar almış olması şarttır. İncelemenin sonucunda, gerekli koşullar sağlanmışsa, bu durum sigorta şirketine raporlanır ve ilgili sigorta sahibine ikame araç temini gerçekleştirilir.

İkame araç hizmeti sigorta sahibine yılda en fazla iki kez sağlanabilir.
İkame araç hizmeti sigorta sahibine yılda en fazla iki kez sağlanabilir.

İkame araç teminatının şartları

İkame araç hizmetinden yararlanmak için gerekli olan şartlar, sigorta şirketleri tarafından belirlenir ve elbette farklı poliçelerde teminatlar değişkenlik gösterebilir. Bununla beraber, genel çerçeve çizilebilmesi için belirlenen şartlar konusunda bir uzlaşı da mevcuttur.

İkame araç temin edilmesi için gerekli genel şartlar şöyle sıralanabilir:

- Sigorta sahibine ait araç, trafikte seyir halinde iken yaşanan bir kaza sonucu ve teminatlar kapsamında hasar almış olmalı.

- Bekleme halinde veya park halindeyken meydana gelen hasarlar değerlendirme dışı kalır.

- Oluşan hasar, sürüş güvenliğini bozacak boyutta olmalı ve bir eksper tarafından raporlanmalı.

- İkame araç temini, aracın onarımının 24 saati geçeceği durumlarda verilir. Araç servislerinin aktif olmadığı pazar günleri süreden hariç tutulur.

- Hasarlı aracın serviste onarım göreceği süreye bağlı olarak ikame aracın temin edileceği süre belirlenir. Bu sebeple eksper ve araç servisi arasında anlaşma sağlanmalıdır.

- Anlaşma sonrası sigorta şirketine bildirim yapılır ve hasarlı araç servise gönderilir. Böylece ikame aracın temin süreci de başlar.

- Kazalı araç, öngörülen onarım süresinden önce tamir edilirse, ikame araç sigortalı tarafından ilgili firmaya iade edilir.

- Sigorta sahibi, ikame araç hizmetinden yılda en fazla iki defa yararlanabilir.

- İkame araç, anlaşmalı araç kiralama firmalarından sağlanır.

- İkame aracın sigortalının hasar alan aracına benzer özelliklere sahip olmasına dikkat edilir.

- Sigorta sahibi, ikame aracı hangi ilde aldıysa o ilde teslim etmek zorundadır.

- İkame aracın geç iade edildiği durumlarda, aşım süresinin bedeli sigortalı tarafından karşılanmak zorundadır.

- İkame araç kullanırken yapılan köprü geçişleri, otoyol kullanımları ya da alınan trafik cezaları sigortalının sorumluluğudur.

- İkame araç hizmetinden faydalanmaya engel tüm haller, kasko poliçesi kapsamıyla belirlidir.

İkame araçlar, sigorta sahiplerine genellikle 7 ila 15 günlük süre için sağlanır.
İkame araçlar, sigorta sahiplerine genellikle 7 ila 15 günlük süre için sağlanır.

İkame araç kullanma süresi ve kaskoya etkisi

Hasar sonrası yapılan raporlamayı takip eden 24 ila 48 saat içinde ikame araç kasko sahibine teslim edilir. İkame aracın kullanım süresi ise sigorta şirketlerinin teminatlarına göre değişiklik gösterebilir. Yine de genellikle ikame aracın kullanım süresi, eksper ve araç servisi tarafından hasarlı aracın onarımı için belirlenen süre ile aynı olmak zorundadır. Bununla beraber, ikame araçlar, sigorta sahiplerine genellikle 7 ila 15 günlük süre için sağlanır. Aracın onarımının tamamlanmasıyla birlikte sigorta sahibi, temin edilen ikame aracı ilgili araç kiralama firmasına iade etmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında tamir edilen araçlar için de aynı şartlar geçerli olur.

En sık sorulan sorulardan biri de ikame araç teminatının kaskoyu bozup bozmayacağı konusu. İkame araç teminatı, kasko sigortasının sigorta sahiplerine sunmuş olduğu ek bir hizmet olduğundan kaskoyu bozmaz.

Araç kasko sigortası yaptıracak kişilerin, yaşanabilecek bir kaza sonrasında araç tahsisi hizmetinden faydalanabilmek için poliçe kapsam ve detaylarını dikkatle incelemeleri öneriliyor. Poliçe kapsamının bu hizmeti desteklediği durumlarda, araç sahipleri kaza sonrası onarım süresi boyunca araçsız kalmıyor.