Alacak Sigortası’na “Finansman” dokunuşu

Alacak Sigortası’na “Finansman” dokunuşu

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (DDAS-Finansman), alacaklarını tahsil edemeyen KOBİ'lere yönelik bir ürün. DDAS-Finansman, DDAS-Ticari şartları kapsamındaki KOBİ’lere finansman sağlayan kredi kuruluşlarına sunuluyor.

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) açısından alacak tahsilatı önemli bir rol oynuyor. İstatistik ve araştırmalara bakıldığında, Türkiye’deki KOBİ’lerin iflaslarının yaklaşık dörtte birinin tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gerçekleştiği görülüyor. Şirket bilançolarının ortalama yüzde 35-40’ı alacaklardan oluşuyor. KOBİ’ler bu konuda önlem almaya çalışıyor ancak alacaklarından kaynaklanan riskleri yaygın olarak çek ve ipotek gibi ürünlerle yönetmeye çalıştığından bu çözümler işletmelere komisyon yükü gibi ek maliyetler getiriyor.

Bu durumda etkin bir tahsilat yönetimi uygulamak KOBİ’ler için hayati bir önem taşıyor. Öyle ki alacakların tahsilatında yaşanan problemler, şirketlerin likiditesini ve kârlılığını olumsuz etkiliyor. Hatta bazı durumlarda şirketlerin iflasına dahi neden olabiliyor. 

Resmi gazete yayımlanan tebliğde, “Kredi Sigortası” branşında ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinden sistem kapsamında faaliyet göstermek isteyenlerin merkez ile protokol yapmak suretiyle sisteme dâhil edildiği belirtiliyor.
Resmi gazete yayımlanan tebliğde, “Kredi Sigortası” branşında ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinden sistem kapsamında faaliyet göstermek isteyenlerin merkez ile protokol yapmak suretiyle sisteme dâhil edildiği belirtiliyor.

DDAS Ticari’ye ek DDAS Finansman

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) görüşlerini de dikkate alan Müsteşarlık, bir sistem oluşturdu. Açıklamada, uygulamaya alınan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile KOBİ'lerin Ticari Faaliyetlerine Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına, sektörde bilinen adıyla DDAS’a ek olarak “KOBİ'lere Finansman Sağlanmasına Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”nın sigortacılık ve bankacılık sektörüne kazandırıldığı duyuruldu. Açıklamada “2019 yılından bu yana KOBİ’lerin ticari alacaklarını güvence altına almak suretiyle alacak riskinden uzaklaşıp ticari faaliyetlerine daha iyi odaklanmalarını sağlıyoruz. Şimdi ise Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine eklediğimiz yeni ürün ile KOBİ’lerin faaliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları krediye ulaşımlarını kolaylaştırıyoruz” deniyor.

Bahsi geçen her iki ürün de 2021 yılında kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından sunulacak. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nde sunulan ürünler ile KOBİ’lerin ticari hayatta finansal olarak daha güçlü şekilde yer alması hedefleniyor.

DDAS-Ticari ve DDAS-Finansman şartları birbirine bağlı. Şöyle ki; DDAS-Ticari, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden aşağıdaki koşulları sağlayanlara sunuluyor:

1) Şirketin, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

2) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

3) Basit usul dışında vergi mükellefi olması.

4) Bir önceki mali yıldaki yılda yurt içi satışlardan elde ettiği cirosunun iki yüz elli milyon Türk lirasından (dâhil) az olması.

DDAS-Finansman da DDAS-Ticari şartları kapsamındaki KOBİ’lere finansman sağlayan kredi kuruluşlarına sunuluyor.

Alacak Sigortası’nın özellikleri

Kısaca “Alacak Sigortası” da denilen bu sigorta türü, alternatif bir ticaret finansman yöntemi olarak KOBİ’lere finansmana ulaşma imkânını, ilave teminata gerek olmadan mümkün kılıyor. Bu sigorta sayesinde firmalar tahsilat ve risk yönetimini bir nevi bu alanda uzman sigorta şirketlerine devrediyor. Sorunlu alacakların tahsilat takibini ve hukuki işlemleri, bu işlemlere ilişkin masrafları da devrediyor desek daha doğru olur.

Sigorta şirketleri sisteme nasıl dahil oluyor? Resmi gazete yayımlanan tebliğde, “Kredi Sigortası” branşında ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinden sistem kapsamında faaliyet göstermek isteyenlerin, merkez ile protokol yapmak suretiyle sisteme dâhil edildiği belirtiliyor. Sisteme katılan sigorta şirketlerinin ve aracıların uyması gereken esasların ise söz konusu protokol ile belirlendiği kaydediliyor.

Bu sigortanın işleyiş sisteminin temini devlet. Sistemin işletilmesini teminen sigorta veya reasürans şirketi, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendiriliyor. Bu noktada şirketin sağlaması gereken teminat tutarı, görev alanı içerisinde sağlaması gereken teminat tutarının altında kalabilir. Böyle bir durumda, eksik kalan kısım uygun bir bedel karşılığında devlet tarafından karşılanıyor.

Tahsilatla uğraşmak için harcadıkları vakit ve daha birçok maliyetten tasarruf eden firmalar; işlerine odaklanıyor, pazarlama ya da satış kanallarına dikkat veriyor, zaman ayırıyor. Daha da önemlisi ödeme gücü göstergesi de sayılabilen kredi değerliliği yüksek alıcılarla çalışma olanağı bulabiliyor, ölçülebilir riskler alarak yeni pazarlara ulaşabiliyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar’ın Resmî Gazete'deki metni resmigazete.gov.tr buradan incelenebilir.