Quick Sigorta’dan reel sektöre destek!

Quick Sigorta’dan reel sektöre destek!

Quick Sigorta, banka teminat mektubu yerine geçecek ve reel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenecek kefalet sigortası uygulamasını başlattı.  

Türkiye’de bir ilk olarak firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Quick Sigorta Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabiliyorlar
Türkiye’de bir ilk olarak firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Quick Sigorta Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabiliyorlar

Maher Holding bünyesinde faaliyet gösteren Quick Sigorta, Konya Acenteleri ile Konya Dedeman Otel’de yaptığı toplantıda yeni ürünleri “Kefalet Sigortası" hakkında bilgi verip şirketin gelecek yıl yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Quick farklı alanlarda yatırımları olan Maher Holding’in 2 yıl önce Quick Sigorta markası ile girdiği sigortacılık sektöründe hızlı bir büyüme gösterdiğini belirterek, “ Dijital bir yaklaşım ile yankılandık. Us süreçleri, çalışma şeklimiz ve iletişim tarzımız her zaman dijital yaklaşım üzerinden gerçekleşti. Bu anlamda sektörde birçok ilke imza artık. Son olarak Sigortacılıkta inovasyon dalında önemli bir platformu düzenlediği yarışmada Avrupa 1. Seçildik. Bu bizim ve ülkemiz için büyük bir başarı. Bu başarıların devamı gelecek. Geçtiğimiz hafta ise Turkland Sigortayı bünyemize kattık ve sektörde 2 markamız ile faaliyet göstermeye başladık” dedi. 

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar

Kefalet Sigortası Sektörde Bir İlk

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet YAŞAR yaptığı açıklamada “Bir süredir pilot uygulama olarak başlattığımız özellikle Kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, mevcut durumda bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına tahsis edilen kredi limitlerinin ihtiyaç duyulan esas alanlarda kullanılmasının önünü açabilmek ve reel sektörün elini rahatlatmak adına özel sektöre önemli bir enstrüman kazandırma çalışmalarını hızlandırdıklarını” belirterek “Türkiye’de bir ilk olarak firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Quick Sigorta Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabiliyorlar” dedi.

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda çalışmalarını pilot bir çerçevede sürdüren Quick Sigorta Türkiye’de ilk defa Kamu ihalelerinde kullanılmak üzere Geçici Kefalet Senetlerini düzenlemeye başlamıştı.

Firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde Quick Sigorta tarafından pazara sunulan Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetlerinin özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur. Bu şekilde, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlanmıştır.

Kefalet Sigortası konusunda oldukça yoğun talep aldıklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Ekip arkadaşlarımız yaklaşık 6 aydır söz konusu ürün üzerinde piyasa çalışmalarını sürdürüyordu, dar alanda sürdürdüğümüz bu çalışmalar şimdiden iş dünyasında oldukça ilgi çekti ve önemli bir ihtiyacı karşıladı” dedi. “Yoğun talep gören ürünle ilgili bilgi almak isteyen kişiler www.quicksigorta.com adresinde bulunan başvuru formunu doldurabilecegini” belirten Ahmet Yaşar “Gümrük Komisyoncularının ihtiyaçlarını karşılamak üzere de mevzuat düzenleyiciler nezdinde girişimler başlattıklarını” hatırlattı.

Konuya ilişkin olarak Quick Sigorta CEO’su Levent Uluçeçen ise, “Bankalar tarafından sağlanan gayri nakdi kredilerin % 75 ini teminat mektuplarının oluşturduğunu , teminat mektuplarının ise %100 ünün bankalar tarafından sağlandığını, Amerika’da ise tamamının sigorta şirketlerince karşılandığını , bu oranın Asya Pasifik’te %50, Avrupa’da %25 olduğunu” belirterek, Faaliyete başladığımız andan itibaren ülkemizin ve ekonomik sistemin ihtiyaçlarını dikkate aldık ve taleplere karşılık arz sağladık” dedi. Sektörde ilkleri gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirten Levent Uluçeçen, “Arkadaşlarımız birçok alanda ihtiyaçları karşılayabilecek, eksikliği hissedilen ürünler üzerinde çalışıyor. Yeni bir şirket olarak gerek marka bilinirliğimiz gerekse ürettiğimiz poliçe rakamlarından son derece memnunum” dedi. 

Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının yani ihaleye girenin ya da borçlunun “kefili” oluyor
Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının yani ihaleye girenin ya da borçlunun “kefili” oluyor

Kefalet Sigortası ve Kefalet Senedi Nedir?

Uluslararası terminolojide “Surety Bond” veya “Bonding” olarak adlandırılan bu sigortacılık ürünü, bankacılık sistemi tarafından sunulan banka teminat mektuplarına alternatif özellikte olmakla birlikte borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerini etkilememekte. Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının yani ihaleye girenin ya da borçlunun “kefili” oluyor, sigortalının lehtara yani alacaklıya karşı, kefalet senedinde tanımlanan yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı teminat sağlıyor. Kefalet sigortası sözleşmesi yani poliçe sigortacı ile sigortalı arasında düzenlenmekte bu sözleşme düzenlendikten sonra lehtara verilen metne sigorta sözleşmelerinde olduğu gibi poliçe değil kefalet senedi denmektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde banka teminat mektubu gibi kullanılmakta olup Amerika pazarındaki teminat mektubu ihtiyacının tamamı sigorta şirketlerince karşılanırken, bu oran Güney Amerika’da %95, ve Asya Pasifik’te %50, Avrupa’da %25’dir. Kefalet Sigortası’nın çoğunlukla kullanım alanı inşaat, imalat, yapım-onarım, enerji ve alt yapı projeleri ile ilgili olmakla beraber hemen her sektörden talep gelmektedir. Ülkemizde tüm kamu ihalelerinde kullanılabilmektedir.

Quick Sigorta’dan Kefalet Senedi Nasıl Alınacak?

- Kefalet Sigortası isteyen şirkeler, Quick Sigorta Yetkili Acentesine ve/veya www.quicksigorta.com/kefalet-sigortasi adresine başvurabilir.

- Kefalet sigortası yaptıracak olan şirket başta, hesap özetleri, bilanço vb olmak üzere şirketine ait finansal dokümanları ilgili mail adresine iletecek.

-Finansal incelemelerden sonra Quick Sigorta varsa taleplerini ileterek gerekli sözleşme ve poliçeleri düzenleyecek.

- Quick Sigorta talebi onayladıktan sonra, lehdara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenleyecek.

- Kefalet sigortası yaptıran şirket yükümlülüklerini yerine getirmezse, Lehdarın talebi üzerine Quick Sigorta devreye girecek.