Sigorta Sektörü ve Blockchain Uygulamaları: Parça Tedariği

Sigorta Sektörü ve Blockchain Uygulamaları: Parça Tedariği

Blokzincir Uzmanı Mehmet Derya Top

Sigorta Sektörünün en büyük prim kaynağı olan oto kaza branşı aynı zamanda sektörün en büyük hasar maliyet kaynağı olmaya devam etmekte. Sigorta sektörü bu branşta yıllardır maliyet azaltıcı tedbirler almaya çalışıyor. Kimisinde başarılı olurken kimisinde de başarısız oluyor.

Özellikle yedek parça maliyetleri sektörün en sıkıntılı alanlarından. Şirketler bu maliyet kaynağını azaltmak ve parça fiyatlarını olabildiğince kontrollü hale getirebilmek için parça tedariki sistemini uygulamaya geçirdiler. Özellikle 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başlarında İsviçre Sigorta’nın başlattığı tedarik sistemi önceleri çok eleştirilse de zaman içinde sektör tarafından benimsenmiştir.

Karmaşık bir sistemi daha kolay ve güvenli hale getiriyor

Bilindiği gibi parça denildiğinde aklımıza sadece bir parça gelmiyor. Araç tamirlerinde orijinal parça, muadil (eşdeğer parça) ve yan sanayii parça, çıkma parçalar; yerine ve durumuna göre kullanılıyor. Sigorta şirketleri orijinal parça parası ödemelerine rağmen sanayilerde kötü niyetli tamirhaneler ya da servisler araçlara eşdeğer parça ya da yan sanayi parçalar takabiliyor. Bu parçalar arasındaki fiyat farklılıkları yüzünden şirketler zarara uğrarken kötü niyetli tamirhaneler ise kârlılıklarını artırıyor. Sektörün bu işe el atmasıyla kısmi olarak sorun çözüme kavuşsa da bu alanda çok ciddi kaçakların olabileceği gerçeği kaçınılmaz biçimde karşımızda durmakta. Ayrıca bu kavramlar yüzünden müşteride araçlarına takılan parçalar konusunda tereddütler oluşuyor ve bu da şirketlere yansıyor.

Parça tedariki oldukça karmaşık bir süreç. Parçalar, dünya üzerinde bulunan binlerce üretici, binlerce aracı (toptancı, perakendeci) üzerinden; binlerce gümrük işlemi, binlerce taşıma işlemi vb. sonucu ancak nihai nokta olan müşteri aracına ulaşabiliyor.

Hasarın oluştuğu andan sonra hasar ihbarıyla başlayan süreç; eksper ataması, eksper raporunun şirkete intikali, tamirhane ya da serviste yaşanan süreçler, hasar maliyetinin belirlenmesi, parça tedariği, hasar ödemesinin yapılmasına kadar devam eden bir zincirleme çalışma gerektirmekte. Bu süreçte birçok işlem, aracı ve bu aracılar arasında yapılan yazışmalar bulunuyor. Şirketlerin hasar servisleri, eksper ofislerinde bulunan raportörler, tamirhane ya da servislerde bulunan çalışanlar, parça tedariki yapan firmalar vb. bu zincirin parçalarını oluşturuyor. Bu zincirde yaşanan bir hata ya da gecikme hem şirketler için maliyet sorunu oluşturuyor hem de müşteri memnuniyetini azaltabiliyor.

Şu an bu zincirde bulunan her nokta teknolojik olarak internetin nimetlerini kullanarak teknolojinin elverdiği ölçüde en hızlı çözümleri sunmaya çalışıyor. Ancak internetin hayatımıza girişi ile bugün bize sunduğu imkanlar arasında da çok ciddi gelişmeler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Her gelişim bir önceki sunulan faydanın eksiklerini tamamlamak veya daha çok fayda sunmak üzere bizim karşımızda.

Son dönemlerde gündemimize daha çok kripto paralarla giren Blockchain (Blokzincir) teknolojisi internet üzerinden kullanıcılara sunduğu imkanlar bakımından bizleri devrimsel bir dönüşüme hazırlıyor.

Blokzincir teknolojisinin özellikle güvene dayalı işlemlerde taraflar arasında bulunan onaylayıcı aracıları ortadan kaldırabilme imkanı birçok sektörde iş yapma biçimlerini değiştirecek. Ayrıca merkeziyetsiz ve ölçeklendirilebilir oluşu, dağıtık sistem yapısı ile birçok alanda birçok imkanlar doğuracak.

Dünya üzerinde bazı sigorta şirketleri blokzincir teknolojisini çeşitli sorunların çözümlerinde kullanmaya başladı. Ancak tüm sektörün birlikte kullanımıyla büyük değişimler yaşanabilir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte blokzincirin sunduğu çözümler de gelişiyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte blokzincirin sunduğu çözümler de gelişiyor.

Tüm paydaşlar tarafından kullanıldığında büyük avantajlar sağlıyor

Özellikle ülkemizde uygulanan parça tedarikinde blokzincir teknolojisinin tüm paydaşlar tarafından kullanılmasıyla sektöre ciddi avantajlar getirmesi bekleniyor.

Blokzincir teknolojisi ile bir parçanın üretim bandından çıkışı ile araca takılıncaya dek geçen tüm süreçlerinde tüm paydaşlar süreci takip edebilir. Böylece parça çıkış noktasından depolama yerlerine, güvenlik sertifikalarından yapılan gümrük işlemlerine kadar birçok işlemi tek bir veri tabanından tüm paydaşların kullanımına açık ve şeffaf biçimde sunar. Tüm paydaşlar bu takibi yapabilir hale geldiğinde bir araca takılması gereken parçanın gecikmesinden kaynaklı hasar sürecinin uzamasının önüne geçilmesi, araca takılan parçanın orijinal ya da muadil oluşu, takılan parça fiyatlarının diğer parça tedarikçileri ile uyumsuzluğuna kadar birçok konu takip edilebilir. Ayrıca bu sistem parça tedarikçi firmaların lojistik sistemlerinde bulunan birçok gecikmeyi ve aracıyı (gümrük müşaviri, konşimento düzenlenmesi vb.) ortadan kaldırabilir. Böylece hem parça tedariki işlemleri hızlanacak hem de parça üzerinde maliyet arttıran birçok aracı ortadan kalktığı için parça fiyatları daha rekabetçi hale gelebilir.

Blokzincir teknolojisinin izlenebilirlik, bilgilerin herkes tarafından ulaşılabilirliği (şeffaflık), taraflar arası güven sağlayıcı yapısı, birçok bürokratik işlemi ortadan kaldıran özellikler taşıyor olması, merkeziyetsiz oluşu, dağıtık sistemde kayıtların tutuluyor olması gibi birçok özelliğiyle tüm sektörleri etkilemeye başlayacak. Bunun sonucunda kullanım alanlarının çoğalması kaçınılmaz. Sigorta sektörü de bu süreçten mutlaka etkilenecek.

Sektör bu teknolojiyi sadece parça tedariğinde değil hasar yönetimi, benchmark, müşteriye özel fiyatlama, personel alımı, envanter takibi, rücu işlemleri, acente yönetimi, reasürans işlemleri vb. onlarca işlemi yapmak için kullanabilir.

Sigorta sektörüne kârlılık, hız, şeffaflık, veri güvenirliği gibi sayısız fayda sağlayabilecek bu teknoloji yapay zeka, nesnelerin interneti (Iot), artırılmış gerçeklik gibi daha birçok yeni teknolojiyle birlikte kullanıldığında bambaşka bir sigorta sektörü ile karşılaşacağımız günler çok uzakta görünmüyor.

Blokzincir bilgi şeffaflığı açısından değerli.
Blokzincir bilgi şeffaflığı açısından değerli.

Quick Kasko Sigortası

Aracının maruz kalabileceği zararları güvence altına alan kasko sigortan 2 dakikada hazır.

Detaylı bilgi için:

quicksigorta.com/kasko-sigortasi