Tüzel kişilere “uzaktan” müşteri olma hakkı

Tüzel kişilere “uzaktan” müşteri olma hakkı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, uzaktan kimlik tespiti yoluyla tüzel kişilere, banka müşterisi olma hakkı tanımaya hazırlanıyor. Hazırlık aşamasındaki yönetmelik taslağı Uzaktan Kimlik Doğrulama (KYC) tarafından da destekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dijital ortamda banka müşterisi olmayı sağlayan düzenlemede bir değişikliğe gidiyor. BDDK, geçen yılın mayıs ayında, bireylerin şubeye gitmeden tamamen dijital ortamda müşteri olabilmesine imkan sağlamıştı. Buna pandemi döneminin uzaktan erişim ihtiyaçları da vesile olmuştu.

Dijitalleşme hamlesinin yeni uygulaması, bankacılık, finans, sigorta, telekomünikasyon gibi sektörlerin çalışma biçimlerini de etkileyecek. Sektörlerin dijital hizmet ve sunumları konusunda risk çözümlemeleri yapması gerekebilir. BDDK’nın hazırlık aşamasındaki yönetmelik taslağı hayata geçtiğinde, gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olabilecek. Bu işlem sırasında tüzel kişi olan firma ve şirketlerden ıslak imza istenmeyecek. İlaveten “anonim” ve “limited” gibi unvanlarla ticaret siciline kayıtlı şirketlerin şirket unvanı, sicil numarası gibi bilgileri uzaktan doğrulanabilecek.

Uzaktan kimlik tespiti işlemi sırasında yapılan görüntülü görüşmenin, güvenli iletişim yöntemleriyle yapılması sağlanacak.
Uzaktan kimlik tespiti işlemi sırasında yapılan görüntülü görüşmenin, güvenli iletişim yöntemleriyle yapılması sağlanacak.

Güvenlik şifreyle korunacak

Şirketlerin uzaktan kimlik tespiti, adı üstünde, banka çalışanı ile kişinin aynı ortamda bulunmasına ihtiyaç duyulmadan, çevrim içi görüntülü görüşmeyle yapılacak. Burada önemli bir husus devreye giriyor. Bankacılık işlemlerinde dijital güvenliğin sağlanması önemli bir konu. Uzaktan kimlik tespiti işlemi sırasında yapılan görüntülü görüşmenin, güvenli iletişim yöntemleriyle yapılması sağlanacak. Yapılan görüntülü görüşmede riskler hesaplanıp yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi bankanın sistemleri tarafından oluşturulacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile yapılacak.

Öte yandan dijitalleşmenin uzantısı olarak yakın zamanda şubesi olmayan ve sadece elektronik ortamda hizmet verecek dijital bankalar da hayatımıza girecek. Yeni uygulama bu bankaların da müşteri edinmesini kolaylaştırabilir. KOBİ'ler açısından da uygulama son derece faydalı olacak kuşkusuz. Uygulama, KOBİ’lerin bankacılık hizmetlerine esneklik getirecek ve onlara zaman kazandıracak.

Yeşil ekonomi açısından da faydalı

Uygulama, çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomi açısından da önem taşıyor. Aslına bakılırsa tüm sektörler açısından dijitalleşme demek kağıt ve doküman kullanımından özgürleşmek demek. Bankacılık hizmetlerinin sunumunda da dijitalleşme, kâğıt ve doküman kullanımı azalacağından hizmet maliyetleri düşürülebilecek. Hizmet alan ve hizmet veren açısından zaman tasarrufu sağlanacak.

Dijital müşteri kavramındaki gelişmeler KYC pazarını doğrudan etkiliyor.
Dijital müşteri kavramındaki gelişmeler KYC pazarını doğrudan etkiliyor.

Uzaktan Kimlik Doğrulama sektörünü etkileyecek

Uzaktan Kimlik Doğrulama (KYC) pazarı için geliştirilen teknolojiler, dijitalleşmenin doğal bir sonucu olarak hayatın akışı içinde gelişimini sürdürüyor. Dijital müşteri kavramı, sektörlerdeki etkisini artırdıkça bankacılık, finans, sigorta, telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere KYC pazarı da gelişiyor. BDDK’nın yönetmelik taslağı da KYC sektörünün büyümesine önemli katkı sağlayacak.

KYC müşteri temsilcisi nasıl olacak

Uygulama devreye girdiğinde, KYC müşteri temsilcisinin müşteriye nasıl yaklaşması ve nelere dikkat etmesi gerektiği önem kazanacak. En basitinden uzaktan müşteri edinimi için görüntülü görüşmeler de dahil olmak üzere dijital kimlik doğrulama süreçlerinin asgari seviyede risk içerecek şekilde kurgulanması şart.

Mevcut KYC uygulamalarından yola çıkarak denebilir ki sürecin tek bir çalışan yerine, üç aşamalı bir sistem tarafından yürütülmesi mümkün. Buna göre üç aşamalı sürecin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojilerince uygulanan kontroller ile sürdürülmesi, müşteri temsilcisinin onayı ve ek kontrollerle işlemin tamamlanması şeklindeki adımları içerecek. Şayet müşteri temsilcisi tarafından yapılan kontrollerde işlem riskli bulunmuşsa ya ikinci bir onaya gönderilecek ya da sonlandırılacak.

Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması, bu konuya özel eğitim verilmiş müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştiriliyor. Yeni uygulama için de muhtemelen bu kural geçerli olacaktır. Müşteri temsilcisinin, kimlik tespitinde kullanılabilecek belgelerin özelliklerini ve bu belgeler için uygulanan geçerli doğrulama yöntemlerini öğrenmesi hayati öneme haiz. Müşteri temsilcisinin verilecek eğitimle, dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek eylemlere ilişkin bilgi sahibi olması sağlanmalı. Ayrıca ilgili mevzuatların güncelleme takibi yapılıp müşteri temsilcisinin bilgileri yenilenmeli. Süreç devam ederken müşteri temsilcisinin, yaşanılabilecek güvenlik zafiyetlerine karşı erişimi sınırlandırılmış ayrı alanlarda çalışması da önemli.

Dijitalleşmenin hayatın akışında yarattığı değişimler ile bankacılık sektörünün ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan bu yönetmelik taslağının yakın zamanda uygulamaya girmesi için çalışmalar sürüyor. Sektörler de şimdiden altyapılarını hazırlamaya başladı.

KAYNAKLAR

innova.com.tr

Anadolu Ajansı