Quick Sigorta 2,472 Milyar TL Bilanço Büyüklüğü ile ilk 10 içinde.

Quick Sigorta 2,472 Milyar TL Bilanço Büyüklüğü ile ilk 10 içinde.

Quick Sigorta, 2020 yılını 514,3 Milyon TL öz kaynak büyüklüğü ve 2,472 Milyar TL bilanço büyüklüğü ile kapattı. Faaliyete başladığı 2017 yılından bu yana geçen dört yılda yaratılan tüm değerlerin şirkette tutulması ve temettü dağıtılmaması sonuçlarını göstermeye başladı ve Quick Sigorta bilanço büyüklüğü bakımından hayat-dışı sigorta şirketleri içinde ilk 10 büyük şirket arasında yer almayı başardı.

Quick Sigorta’nın 2020 mali yılı sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Genel Müdür Ahmet Yaşar : “2020 yılı dünya ve ülke ekonomisi için ilginç bir yıl oldu. Pandemi etkisi, milli gelirdeki büyümenin yavaşlaması, enflasyondaki yükseliş, döviz kurlarındaki oynaklık tüm şirketler gibi Quick Sigorta’yı da etkilerken biz bu dönemdeki gelişmeleri doğru yönetmeyi başardık.” dedi.

Sigortacılıktan kazandığını sigortacılığa yatıran şirketin 4 yıl gibi kısa bir sürede 2,472 Milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşarak sektörün en büyük ilk 10 şirketi arasına girmeyi başardığının altını çizen Ahmet YAŞAR, Quick Sigorta’nın ulaştığı bilanço büyüklüğünün yanında bilançosunun kalitesine de vurgu yaparak, “Tabi ki bir şirketin bilanço büyüklüğü kadar varlıklarının kalitesi de önemlidir. Quick Sigorta’nın yatırım portföyünü oluşturan hazır değerler, finasal varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerine baktığımızda toplamda 2,206 Milyar TL’lik bir portföy taşıyoruz. Bilançomuzun yaklaşık %90’ı yüksek kalitede ve finansal getiri yaratan aktiflerden oluşuyor. Bilançomuzda peşin ödenen giderler kalemleri yaklaşık %3,5 paya sahipken, alacakların bilanço içindeki payı ise %6,8 olarak gerçekleşti.” dedi.

Gelecekle ilgili planlarına da değinen Ahmet Yaşar “Bir sigorta şirketinin en önemli itibar kaynaklarından birisinin bilançosu olduğunu düşünüyorum. Ancak bizim amacımız sadece bilançoyu büyütmek değil. Amacımız bilançomuzu kaliteli bir şekilde büyütmek. Üretimle ilgili kısa vadeli hedefler koyabilirsiniz ancak konu bilançoya geldiğinde orta ve uzun vadeli planlar yapmak zorundasınız. Bizim de önümüzdeki 3 yıl sonundaki hedefimiz hayat-dışı sigorta sektöründe en büyük bilançoya sahip ilk 5 şirket arasına girmektir.” diyerek sözlerine devam etti. 

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar

2020 Finansal Performansı Beklentileri Aştı

Brüt prim üretimlerine göre Quick Sigorta hayat-dışı sektörde 1,6 Milyar TL’Lik üretimle 14. sırada yer alırken, reasürör primleri düşülmüş net prim üretimi 1,25 Milyar TL olarak gerçekleşti ve Quick Sigorta bu parametreye göre hayat-dışı şirketler arasında %3 Pazar payı ile en büyük ilk 10 şirket arasında yer aldı.

Quick Sigorta, 2020 yılını brüt 373,2 Milyon TL kar ve 304,4 Milyon TL vergi sonrası net kar ile tamamlayarak, finansal performans olarak tüm paydaşlarının güvenini tazeledi. Söz konusu net kar rakamı, 2019 sonu öz kaynak büyüklüğüne göre %145 rekor öz kaynak karlılığı anlamına geliyor.

Şirketin finansal performansı ile ilgili Ahmet Yaşar; “Şirketin karının kaynağına baktığımızda, underwriting karından ziyade yatırım gelirlerinin 2020 sonuçlarını etkilediğini gördük. Şirketin net yatırım gelirleri 482,3 Milyon TL olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle, sigortacılığın teknik tarafı maalesef 2020 yılında da kar üretemedi ve bu sadece bizim değil tüm sektörün sorunu.” dedi.

Quick Sigorta’nın 2020 yılında teknik sonuçlarını en çok etkileyen konunun muallak hasar artışı olduğunu belirten Ahmet Yaşar, “Quick Sigorta 1,1 Milyar TL net kazanılan prim tutarına ulaşırken, net muallak hasar değişimi ise 478,6 Milyon TL oldu. Diğer bir ifadeyle şirket net kazanılan priminin %43,6’sı oranında muallak hasar artışını finansallarına yansıttı.” diyerek Muallak hasarlar konusunda Quick Sigorta’nın ihtiyatlı duruşunun devam edeceğini belirtti. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, açıklamasında finansal büyüklükleri kadar finansal tablolarının kalitesine özellikle vurgu yaptı.

Quick Sigorta

Trafik Sigortası, Kasko, DASK gibi birçok ürünü ekonomik, hızlı, güvenli ve anlaşılır biçimde sunan yeni nesil dijital sigortacılık!

Detaylı bilgi için:

quicksigorta.com