Sağlık sigortalarında psikolojik desteğin yeri

Sağlık sigortalarında psikolojik desteğin yeri

COVID-19 salgınında birçok kişinin yaşadıklarıyla baş etmesi kolay olmadı; psikolojik destek ihtiyacı arttı. Bu noktada sağlık sigortası yaptırmak isteyenlerin en çok merak ettiği konu sigortanın kapsamı...

Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde; ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinde herhangi bir ücret ödemeden yararlanmak mümkün. Ancak pandemi sonrasında değişen sağlık ihtiyaçları sebebiyle, sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler, sunulan teminatlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyor.

Sağlık sigortasının genel kapsamında doktor muayeneleri, tahliller ve ultrason gibi tanı uygulamalarının yanı sıra, ameliyat, ambulans giderleri ve anestezi gibi birçok gider de yer alıyor. Ancak beklenmedik durumlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları sadece fiziksel olmadığı gibi, psikolojik hatta psikiyatrik de olabiliyor. Tıpkı pandemi sürecinde artan psikolojik destek ihtiyacı gibi.

Hayatın akışı içinde yaşanan birçok olayda insan kontrolünün çok sınırlı olduğu bir gerçek. Pandemi gibi kitleleri etkileyen salgın hastalık halleri ise kişilerde birçok psikolojik sıkıntıyı beraberinde getirebiliyor. Pandemi sürecinde de kişilerde, umutsuz düşünmekten kendini alamama, çaresizlik, sevdiklerini kaybetme korkusu, gelecek kaygısı gibi endişeler sık görüldü. Birçok kişi online da olsa psikolojik destek almaya yöneldi. Bu durum sağlık sigortalarına bakışı da değiştirdi.

Ek maliyet getiriyor

Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler, psikolojik sorunların ya da psikiyatrik hastalıkların oluşması durumunda tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılanıp karşılanmadığını öğrenmek istiyor. Aslında bilinmesi gereken ilk şey, bu gibi bir durumda kişinin psikolojik sorunlarını aşmasına yardımcı olacak tedavi hizmetlerinin ekstra bir maliyet getirdiği.

Bu durumda özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler ana teminatlara ek olarak farklı hizmetleri de poliçelerine dahil edebiliyor. Söz konusu hizmetler arasında bazı sigorta şirketlerinin de karşıladığı psikolojik destek ve/veya psikiyatrik muayene bulunuyor.

Özellikle yoğun çalışma hayatı bulunan, stresli bir yaşamı olan ve psikolojik açıdan sorunlar yaşayan kişiler için düzenlenmiş psikolojik destek paketleri söz konusu. Kişi kendisi için satın aldığı sağlık sigortası poliçesine ek hizmet olarak psikolojik destek ya da psikiyatrik muayene eklenmesini isteyebilir. Ek maliyeti de hesaba katarak aynı hizmeti, eşi ve çocukları için de pakete dahil edebilirler.  

Psikolojik destek hizmetinin çerçevesi, sigorta şirketinin sunduğu pakete göre değişebiliyor.
Psikolojik destek hizmetinin çerçevesi, sigorta şirketinin sunduğu pakete göre değişebiliyor.

Psikolojik destek hizmetinin kapsamı

Ana teminatlara ek olarak sunulan psikolojik destek paketi içinde online ve veya yüz yüze psikolog görüşmesi hizmeti yer alıyor. Ancak sigorta şirketine bağlı olarak değişmekle beraber sigorta poliçesine eklenmiş olan psikolojik destek hizmeti içinde yer alan psikolog seanslarının ilk randevusu sigorta tarafından karşılanıyor. Diğer randevularda ise sigorta şirketinin sunması durumunda indirimden faydalanmanız mümkün olabilir.

Psikiyatrik muayene desteğinin çerçevesi

Yine sigorta şirketinin hizmeti kapsamında, online ve/veya psikiyatrik muayene de psikolojik destek hizmetinin poliçeye dahil edilmesiyle beraber sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Psikolog muayenelerinde olduğu gibi psikiyatri randevularında da ilk seans sigorta şirketi tarafından karşılanıyor ve sonraki seanslarda ise indirimden faydalanmak mümkün olabiliyor.

Özel sağlık sigortalarının genel kapsamı

Bu noktada özel sağlık sigortalarının genel kapsamını tanımlamakta fayda var. Özel sağlık sigortalarında ana teminatlar yatarak ve ayakta tedavi giderlerini kapsıyor. Buna bağlı olarak sigortanın yapıldığı şirketin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde yapılan işlemlerde ücret ödenmiyor. Sağlık sigortası kapsamında ayakta tedavi teminatının detayları şöyle sıralanabilir:

- Doktor muayenesi

- Röntgen

- Laboratuvar hizmetleri

- Fizik tedavi

- İleri tanı yöntemleri (ultrason, BT, MR)

24 saatten az olmamak şartıyla yatarak tedavi gerektiren durumlarda ise özel sağlık sigortası kapsamında yer alan yatarak tedavi teminatları ise genellikle şöyle oluyor:

- Acil durumlarda ambulans masrafı

- Ameliyat masrafları

- Yoğun bakım masrafları

- Tahlil, röntgen, laboratuvar masrafları

- Oda ve yemek giderleri

Özel sağlık sigortasının en önemli faydası, beklenmedik durumlarda oluşan sağlık giderlerinin çıkması durumunda kişiyi zora sokmadan bu giderlerin karşılanabilmesi. Sigorta şirketinizin poliçe kapsamına ek hizmetler ekleyerek psikolog ve psikiyatri gibi sağlık masraflarını da karşılaması mümkün. 

Özel şartların düzenlenmesinde amaç, sigortalının veya sigorta edilenin menfaat durumuna ve risklerine göre ihtiyaçlarına cevap verebilmek.
Özel şartların düzenlenmesinde amaç, sigortalının veya sigorta edilenin menfaat durumuna ve risklerine göre ihtiyaçlarına cevap verebilmek.

Genel ve özel şartlar

İster tamamlayıcı sağlık sigortası arayışı içinde olun ister tamamlayıcı sağlık sigortanızı çoktan satın almış olun, poliçenizde kapsam dışı kalan durumların neler olduğunu bilmeniz önem arz ediyor. Teminat dışı ya da kapsam dışı durumlar bir anlamda genel ve özel şartlara bağlı olarak değişiyor.

Genel şartlar, tüm sigorta şirketlerinde geçerli olan ve Hazine Müsteşarlığınca belirlenen şartlar olarak tanımlanabilir. Genel şartlar, teminatın kapsamı, istisna edilen haller, hasar prosedürü, sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık halinde uygulanabilecek hükümler, prim ödemesi, rücu durumu gibi sigorta sözleşmesinin esaslarını içeren koşullar olarak tanımlanabilir.

Özel şartlar ise sigorta şirketine göre değişiklik gösteriyor elbette. Bu şartlar, bir nevi genel şartlara ek olarak getirilen ve sigorta şirketinin kendi düzenlemeleri özelindeki uygulanan kararlar olarak tanımlanabilir. Sigorta şirketleri genel şartlar altında belirtilen kapsamları daraltamaz. Ancak şunu yapabilir: “Genel şartlarda belirtilen kapsam dışı durumları özel şartlarında belirterek kapsam altına almak.”

Özel şartların düzenlenmesinde amaç, sigortalının veya sigorta edilenin menfaat durumuna ve risklerine göre ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Bu sebeptendir ki belirlenen özel şartların da TTK'nin emredici hükümlerine ve sigortalının aleyhine olmaması gerekiyor.

Sağlığınızı kaybetmeden önlem almak ne kadar önemliyse hasta olunca yaşayabileceklerinizi de sigorta teminatı altına almak o kadar önemli. Hiç ihtiyaç duymamanız dileğiyle…

Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Şehrin en iyi hastanesi bana yeter.

Farkı Quick öder.

Detaylı bilgi için:

quicksigorta.com/tamamlayici-saglik-sigortasi