Sigorta şirketleri için yeni yatırım şansı: Vergi avantajlı TL yatırım fonları

Sigorta şirketleri için yeni yatırım şansı: Vergi avantajlı TL yatırım fonları

Geçtiğimiz günlerde birçok kurumsal yatırımcıya vergi avantajı sağlayacak düzenlemeler Resmî Gazete’de yayımlanarak 7394 sayılı kanunla yürürlüğe girdi. Peki bu vergi avantajlı TL ne anlama geliyor?

Arkaplanda neler olmuştu?

2020’nin aralık ayından beri düzenlemeler üçer aylık dönemlerle uzatılıyordu. Türk lirası cinsinden yatırım fonlarına katılma paylarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı sıfırlanmış ve böylelikle yatırım ürünleri çok daha cazip hale gelmişti. Bireysel yatırımcılar için stopaj nihai vergi olduğundan yatırımla kazanılan gelirlerin beyanname ile bayan edilmesi gerekmiyordu. Kurumlar ise yatırımları için kurum vergisi ödüyordu.

Bu yıl Kurumlar Vergisi Kanunu’nun beşinci maddesindeki birinci fıkrada yapılan değişiklikle kurumların portföyündeki yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı değer sermaye piyasası araçları bulunan fonlar dışındaki yatırımlardan elde edilen kazançların kurumlar vergisinden muaf tutulmasına karar verildi.


Güncel duruma bakarsak…

Söz konusu düzenlemeden sonra Türk lirası yatırım fonları diğer Türk lirası yatırım enstrümanlarına göre kurumsal yatırımcılar için il etapta daha çekici hale geldi. Ancak bu düzenleme akıllarda bazı soru işaretleri de bırakmadı değil. EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri Levent Atakan ise bu soruları “Birincisi, kâr payı ifadesi neyi kapsıyor? Daha açık bir ifadeyle katılım payının fona iadesinden elde edilen gelirler bu madde uygulamasında kâr payı sayılacak mı? İkincisi de eğer sayılacaksa fon katılma paylarının VUK’un (Vergi Usul Kanunu) 279. maddesinden doğan değerleme kârları vergilenecekse geriye istisna edecek kâr kalacak mıdır?” şeklinde dile getirdi. 

Sigorta ve BES şirketleri bu muafiyetten yararlanabilecek.
Sigorta ve BES şirketleri bu muafiyetten yararlanabilecek.

Bu soruların cevabını ise şu şekilde verebiliriz: Söz konusu fonlardan elde edilen kâr payları, fon katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler, fon katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279’uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. İstisna kazançlara kaynak oluşturan fonların katılma paylarına ilişkin olarak getirilen bir diğer istisna da bunların fona iade edilmeyip üçüncü kişilere satılması durumunda elde edilecek kazançlar.

Buna ek olarak yeni düzenlemeye göre söz konusu olan katılma paylarının iki yıl süreyle aktifte tutulduktan sonra satılması durumunda da elde edilen kazancın yüzde 75’lik kısmı da kurumlar vergisinden istisna olacak. Bu istisnanın uygulanabilmesi için istisna kazancın beş yıl süreyle dağıtılmayarak öz kaynaklar altında özel bir fon hesabında tutulması gerekiyor.

2020’nin aralık ayından beri düzenlemeler üçer aylık dönemlerle uzatılıyordu.
2020’nin aralık ayından beri düzenlemeler üçer aylık dönemlerle uzatılıyordu.

Nereye vardık?

Yukarıda anlattığımız tüm bu ögeleri baz aldığımızda, getirilerin aynı ya da benzer olduğu birçok Türk lirası yatırım ürününe kıyasla kurumsal yatırımcı için vergi avantajı olan bu fonlara ilgi artacak. Hatta mevcut yatırım portföyünün istisna uygulamasına elverişli olacak şekilde özel olarak kurulacak fonlar altında yapılandırılması da bekleniyor.