İstikrarlı Büyümemiz Sürüyor

İstikrarlı Büyümemiz Sürüyor

“İstikrarlı Büyümemiz Sürüyor; Şirket aktif büyüklüğü 2 milyar TL’yi aştı, öz sermayemiz ise 344 Milyon TL’ye yükseldi”

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar 2020 1. Yarıyıl Finansal Sonuçları konusunda yaptığı açıklamada, kuruluşundan itibaren istikrarlı bir büyüme sürecinde olan Quick Sigorta’nın geride kalan 3 yıl içinde aynı zamanda bir test sürecinden geçtiğini belirterek, “Gerek ülkemizin gerekse sektörün yaşadığı son derece önemli gelişmeler karşısında ekibimiz son derece verimli bir süreç geçirdi. Zorlu dönemlerde yeni ürünler, hızlı karar alma ve etkili acente-toplum-şirket etkileşimi sayesinde istikrarlı büyümemiz devam ediyor. Bugün şirket aktif büyüklüğümüz 2 milyar TL’yi aşarken, öz sermayemiz ise 344 milyon TL’ye ulaştı. Bu neticeler yoğun çalışma ve planlama süreçlerimizin son derece verimli sonuçlar verdiğini gösteriyor. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve bizi her zaman en iyi şekilde destekleyen Grubuma (Maher Holding) teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ahmet Yaşar finansal sonuçlar üzerine yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti; “Quick Sigorta’nın 30.06.2020 tarihli finansal tablolarına göre öz sermayesi 2019 yılına göre %63 artarak 344,2 milyon TL seviyesine yükseldi ve şirketin aktif büyüklüğü 2 milyar TL seviyesini aştı. Aktif büyüklüğü içinde yatırım portföyü yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşti. Nakit ve nakit benzeri varlıklar ise 1 milyar 568 milyon TL düzeyine ulaştı” dedi. 

“Sektör Ortalamasının Üzerinde Bir Büyüme Gerçekleştirdik”

Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın sektör ortalamasının üstünde bir performans gösterdiğini belirtti.
Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın sektör ortalamasının üstünde bir performans gösterdiğini belirtti.

Sigorta sektörünün aynı dönemdeki finansal tabloları ile ilgili bilgi veren Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın sektör ortalamasının üstünde bir performans gösterdiğini belirterek, “2020 yılı Haziran sonu itibari ile hayat-dışı sigorta sektörünün öz sermayesi 2019 yılına göre %16,5’luk bir artış ile 21,8 milyar TL olmuştur. Aynı dönem itibariyle, sektörün aktif büyüklüğü yaklaşık 86 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yıl sonuna göre sektörün bilanço büyüklüğü %12 oranında arttı (31.12.2019 itibariyle 77 milyar 242 milyon TL). Quick Sigorta ise aynı dönemde aktif büyüklüğünü yaklaşık %35 oranında büyütmeyi başardı” dedi. 2020 yılının ilk 6 ayında sektörün öz sermaye karlılık oranı %16,5 iken, Quick Sigorta %63 oranında öz sermaye karlılığı elde ederek hayat dışı sektör ortalmasının üzerinde performans gösterdi. Üretime bakıldığında ise sektörün 2019 yılının ilk yarısındaki üretimi 27,1 Milyar TL iken 2020 yılının ilk yarısında %15 büyüyerek 31,1 Milyar TL oldu. Quick Sigorta’da ise aynı dönemde prim büyüme oranı %41 oranında gerçekleşti. Böylelikle 30.06.2020 tarihi itibari ile şirketimizin bilanço büyüklüğü, öz sermaye büyüklüğü ve prim üretimi hayat dışı sektörün üzerinde büyümeyi başardı.

“Quick Sigorta Hayat Dışı Pazar Payı %2.7 Olarak Gerçekleşti”

Quick Sigorta’nın 2020 yılının ilk yarısında yaklaşık 859 milyon TL prim ürettiğini belirten Ahmet Yaşar , “ Hayat-dışı sektörün prim üretimi yaklaşık 31 milyar 200 milyon TL. Böylece Quick Sigorta’nın pazar payı %2.7 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde yatırım gelirlerimiz 156.3 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu rakam 2019 yılı geneli için 139.8 milyon TL idi. 2019 yılında 116 milyon TL olarak açıkladığımız net karımızı bu yılın ilk 6 ayında aştık ve net karımız ilk altı ay için 134 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.