Kısa Vadeli Hedefimiz Finans Sektörüne Doğrudan Girmek!

Kısa Vadeli Hedefimiz Finans Sektörüne Doğrudan Girmek!

Türkiye Sigorta Birliği’nin Genel Kurulu’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, sigorta sektöründeki beklentilerini dile getirmesiyle, sigortacılık sektörünün gelecek planları yeniden gündeme geldi. Sigortacılığın finans sektöründeki payının sadece yüzde 4,5 olduğuna dikkat çeken Lütfi Elvan, bu payın artmamasındaki problemin bulunup çözülmesi için kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiğini belirtmesi sektörün tüm paydaşları açısından büyük önem taşıyor.


Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın bağlı olduğu Maher Yatırım Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın çok önemli bir konuya dikkat çektiğini belirtti. Türkiye’deki hayat, hayatdışı, emeklilik ve reasürans şirketlerinin tamamının toplam varlıklarının 2021 yılı Mart sonu itibariyle yaklaşık 318 Milyar TL olduğunu belirten Levent Uluçeçen, bankaların toplam varlıklarının ise yaklaşık 6.5 Trilyon TL olduğuna dikkat çekti.

Levent Uluçeçen sözlerine şöyle devam etti:

“Bankaların Mart 2021 itibariyle yönettikleri bilanço varlıkları, sigortacılık sektörünün yaklaşık 20 katı. Bu veri, ülkemizde sigortacılığın ne kadar küçük kaldığını çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Sayın Bakanımız’ın da işaret ettiği gibi bu dengesizliği düzeltmemiz gerekiyor. Sigortacılık sektörünün aktif büyüklüğünü bankacılık sektörüyle kıyaslanabilir seviyelere yükseltmek temel hedefimiz olmalı. Bu hedefe ulaşabilmemiz için öncelikli olarak sigorta ürün gamını genişletmeliyiz. Mesela, kefalet sigortaları, alacak sigortaları ve bina tamamlama sigortalarında çok büyük bir potansiyel görüyoruz. ”

Maher Sigorta Grubu Sigortacılığın Ötesine Geçecek

Sigorta şirketlerinin en büyük sorununun, sigortacılıkta dar bir çerçeve içine sıkışmak olduğunu söyleyen Levent Uluçeçen, Maher Sigorta Grubu’nun hedefinin, oluşturdukları yatırım portföyünün bir kısmı ile finans sektörüne yatırım yapmak olduğunu belirtti.

Levent Uluçeçen açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bizim için sigortacılık hiçbir zaman sadece risk transferi olmadı. Biz her zaman sigortacılıkta underwriting kadar yatırım yönetiminin de önemli olduğunu düşündük. Şimdi de yatırımlarımızı finans sektörüne yönlendirme kararı aldık. Maher Sigorta Grubu son yıllarda gerçekleştirdiği atılım ile finansal sigortalar alanında sektöre liderlik etti ve know-how oluşturdu. Şimdi bu birikimi finans sektöründe kullanmak istiyoruz.”

Bina Tamamlama Sigortaları Büyük Potansiyel Taşıyor

Türkiye’nin en önemli gündeminin kentsel dönüşüm olması gerektiğini belirten Levent Uluçeçen, ülkemizin şartlarını gözönünde bulundurduğumuzda, kentsel dönüşüm için en gerçekçi yöntemin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri olduğunu söyledi. Bu sebeple, hak sahipleri ile yüklenicilerin arasındaki güveni sağlayacak tek sektörün sigortacılık sektörü olduğunu vurgulayan Levent Uluçeçen, hak sahipleri lehine düzenlenecek bina tamamlama sigortaları ile oluşturulacak güven ortamının, kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandıracağını açıkladı.

Levent Uluçeçen şöyle devam etti:

“Kentsel dönüşüm projeleri hem arsa sahipleri hem de yükleniciler açısından riskler taşımakta. Sigorta şirketlerinin devreye girmesi ile riskler doğru bir şekilde yönetilebilecektir. Ayrıca, bu projelerin finansmanı açısından da sigorta şirketlerinin sağladığı güvenli ortamı kolaylaştırıcı bir faktör olarak yer alacaktır.”

Maher Sigorta Grubu’nun Vizyonu

Hayat-dışı sigortacılık sektöründe Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile toplamda yaklaşık 3.5 Milyar TL’lik varlık yönettiklerinin altını çizen Levent Uluçeçen, bu bilanço büyüklüğü ile kefalet sigortaları, alacak sigortaları, bina tamamlama sigortaları gibi yeni ürünlerde sektöre öncülük edeceklerini belirtti.

Levent Uluçeçen açıklamalarını şöyle bitirdi:

“Maher Sigorta Grubu olarak, yatırım portföyümüzü daha aktif yönetmek istiyoruz. Bu bakımdan kısa vadeli hedefimiz bir finansman şirketi yatırımı ile finans sektörüne doğrudan girmek. Böylece, sigortacılığın verdiği piyasa bilgisi, risk yönetimi uzmanlığı ve bilanço büyüklüğü ile finans sektörünün sunduğu fırsatlardan daha etkin bir şekilde yararlanmak istiyoruz. En önemlisi de kentsel dönüşüm gibi büyük projelerde, sigortacılığın yanında finansman ürünleri de sunarak müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yönelik ürün portföyünü hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon ile orta vadede Sayın Bakanımız’ın öngördüğü şekilde bankalarla kıyaslanabilecek varlık büyüklüklerine ulaşabileceğimize inanıyoruz.”