DASK’a enflasyon ayarı geldi

DASK’a enflasyon ayarı geldi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortalarında poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan poliçelerde teminatların her ay enflasyon oranında artacağını duyurdu. Bu sayede teminatlarda güncel değerlerin korunması hedefleniyor. 

Yeni yılla birlikte Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), önemli bir düzenlemeye imza attı. DASK, zorunlu deprem sigortasında yaptığı önemli değişiklikle birim metrekare bedelleri ile teminat tutarlarının artırıldığını duyurdu. Metrekare bedellerinin enflasyon oranından artırılması kararı verildi ki bu kararın amacı, mülk sahiplerinin ek ödeme yapmamasını sağlamak.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan bu önemli değişikliğe göre, metrekare bedeli 6 bin liraya çıkartılırken, teminat artışlarından yararlanmak için zeyilname* yaptırılma şartı aranmayacak. Böylece poliçe süresince metrekare bedelleri otomatik olarak enflasyon oranında artırılacak; mülk sahipleri bunun için ek ödemede bulunmayacak. 1 Ocak tarihinden itibaren DASK yapılan konutların metrekare bedelleri, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artacak.

Yeni düzenleme sonrasında artık zeyilname zorunluluğu kalmadı.
Yeni düzenleme sonrasında artık zeyilname zorunluluğu kalmadı.

Binalar için ödenecek sigorta bedeli ve zeyilname

DASK’ta, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli yeniden belirlendi. Buna göre; betonarme binalar için sigorta bedeli, 3 bin 16 liradan 6 bin liraya çıkarıldı. Böylelikle DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı da 640 bin liradan 1 milyon 272 bin liraya çıkmış oldu. Yeni düzenlemeye göre örneğin bugün 100 metrekarelik bir konuta DASK’ın vereceği teminat tutarı 2024 yılında 600 bin lira olacak.

Yeni düzenleme sonrasında zorunlu deprem sigortasının primi de arttı. Bugün 100 metrekare için ödenen 708 liralık prim artık bin 400 lira. Bugüne kadar DASK’ta, teminat tutarları artırıldığında, sigortalılara bir uyarı yapılıyordu. Buna göre, “Teminat limitleri artırıldı, yeni teminatlardan yararlanmak için zeyilname yaptırın” deniyordu. Bu uyarı doğrultusunda sigortalılar da yeni teminatlardan yararlanabilmek amacıyla ek prim ödeyerek bir zeyilname yaptırıyordu. Bu da önemli bir konu ki yeni düzenleme sonrasında artık zeyilname yaptırma zorunluluğu da kalmadı. Zeyilnameye ihtiyaç duyulmadan da teminat artışlarından yararlanılabilinecek.

Yeni düzenlemede aynı zamanda yapı tarzına ve konutun bulunduğu bölgedeki deprem riski seviyesine göre en düşük primler de belirlendi. Bu kapsamda betonarme yapılar için deprem bölgelerine göre primlerin başlangıç fiyatı şöyle oldu:

- 1’inci derecede deprem bölgesinde olan konutların primi 979 TL’den

- 2’inci derecede deprem bölgesinde olan konutların primi 869 TL’den

- 3’üncü derecede deprem bölgesinde olan konutların primi 739 TL’den

- 4’üncü derecede deprem bölgesinde olan konutların primi 693 TL’den

- 5’inci derecede deprem bölgesinde olan konutların primi 521 TL’den

- 6’ıncı derecede deprem bölgesinde olan konutların primi 370 TL’den

- 7’inci derecede deprem bölgesinde olan konutların primi 252 TL’den az olamayacak.

DASK primi, “teminat tutarı ve tarife fiyatı çarpımı” formülü ile hesaplanıyor. Teminat tutarının hesaplaması ise “yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyeti ile dairenin brüt metrekaresinin çarpımı” formülü ile yapılıyor.

DASK nedir ve neden önemli?

Zorunlu Deprem Sigortası, yaşanan binada ya da konutta depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat biçimi olarak tanımlanabilir. DASK’ın temel amacının, yaşamın deprem öncesindeki standartlar korunarak devam ettirilmesini sağlamak olduğu düşünüldüğünde, bu sigortanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Konut sigortaları isteğe bağlı olarak yaptırılabilirken, DASK ise Türkiye’deki konut sahiplerinin tamamı için zorunlu bir sigorta türü. DASK zorunlu olsa da yaptırmayanlara maddi bir yaptırım uygulanmıyor. Ancak DASK poliçesi bulunmayan ev sahiplerinin konutlarına elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler verilmiyor. Bu da bir nevi yaptırım olarak görülebilir.

*Zeyilname: Sözleşmelerde yapılan değişikliğe "zeyil" denirken, zeyil yapıldığına dair hazırlanan belgelere de "zeyilname" deniyor. Sigorta poliçelerinde o an yapılan bütün değişiklikler zeyilnamede yer alıyor. Zeyilname, sigorta sektörünün yanında ihale sözleşmelerinde de kullanılıyor.