Çok kutuplu dünyanın güvencesi: Sigorta sektörü

Çok kutuplu dünyanın güvencesi: Sigorta sektörü

Swiss Re’nin yayınladığı “Sigma 5 Raporu”nda, sigortanın çok kutuplu bir dünyada dayanıklılığı koruyan bir unsur olarak öne çıkacağına vurgu yapılıyor. İş kesintisi, tedarik zinciri ve diğer teminatlar için talep artışı bekleniyor.

Sigortanın var oluş serüvenine bakıldığında, ilk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavelenin 23 Ekim 1347’ye tarihlendiği görülüyor. O dönem dünya ticaretinin yükünü taşıyan alan denizcilik olduğundan bu sözleşmenin de bu alanda yapılmış olması şaşırtıcı değil. İtalya'nın Cenova Limanı'ndan Mayorka'ya yükle hareket eden “Santa Clara” adlı geminin taşıdığı mallara yönelik ilk sigorta sözleşmesinden sonra ilk sigorta şirketi de 1424 yılında liman kenti Cenova’da kuruluyor.

Sigortanın doğuşundan günümüze dünya düzeninden bağımsız gelişmediği ortada. Gerçekleşme olasılığı olan durumlarla karşılaşıldığında zararların giderilmesini sağlayan “sigorta” sektörü, her zaman dünyanın sosyo-ekonomik olayları ile şekillenmiş. Dünya düzeni ne kadar değişirse değişsin sigorta sektörü bir direnç ya da güven unsuru olarak varlığını koruyor. Günümüzün en önemli olayları da sektörü etkilemeye ve biçimlendirmeye devam ediyor.

Swiss Re’nin hazırladığı “Sigma 5” raporuna göre COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna hattında yaşanan savaş, farklı alanlarda ulusal güvenlik konusundaki endişeleri ve küreselleşmeden uzaklaşma hissini beraberinde getiriyor. Swiss Re, bunu çok kutuplu yeni dünya düzeninin gelişimini şekillendiren şu üç ana itici güce bağlıyor:

- Ekonomileri gelecekteki ticari aksaklıklara karşı korumak için tedarik zincirlerinin yeniden düzenlenmesi,

- Rusya-Ukrayna hattında yaşananlar sebebiyle enerji güvenliğine ilişkin endişelerin yeşil geçişe ivme kazandırması,

- Yükselen gıda fiyatları ve küresel gıda kıtlığı potansiyeli.

Finansal ekonomide değişimler var

Finansal ekonomi, pandeminin etkilerini yaşarken üstteki üç unsur sebebiyle de birçok sektör gibi paradigma değişiklikleri yaşanıyor. Rapor bunlardan ikisine dikkat çekiyor. İlk paradigma değişikliği yıllarca uygulanan düşük faiz oranlarından sonra enflasyon ve para politikası sıkılaştırması sonrasında faiz oranlarının daha da yükselmesi. Bir diğeri farklı ticaret, teknoloji ve ödeme sistemlerine sahip çok kutuplu bir dünyada, küresel finansal ve parasal sisteminin yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyabileceği. 

Swiss Re’nin raporu, ekonomik büyüme açısından Amerika, İngiltere ve Almanya’nın önümüzdeki beş yıl içinde reshoring’den en fazla yararlanacak ülkeler olduğunu gösteriyor.
Swiss Re’nin raporu, ekonomik büyüme açısından Amerika, İngiltere ve Almanya’nın önümüzdeki beş yıl içinde reshoring’den en fazla yararlanacak ülkeler olduğunu gösteriyor.

Sigorta sektörünün rolü

Sigortacılara, sektörün yapısı gereği küresel finansın çarklarının dönmesi hususunda düşecek görevler bulunuyor:

- İşletmelerin finansal istikrarı korumalarına destek olup dayanıklılığın temel dayanağı olacak.

- Yenilenebilir enerji ve karbondan arındırma projelerinin taahhütlerini artırarak yeşil geçişi kolaylaştıracak.

- Tarım sigortasının kapsamını genişleterek küresel gıda güvenliğini iyileştirecek.

- Sigortacılar, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik özel sektörün uzun vadeli yatırımlarını artırmada önemli bir rol oynayacak.

- Sigorta sektörü, küresel tedarik zincirinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası. Bu kapsamda üretimde tedarik zincirlerinin anavatanına dönmesi (reshoring) ve tedarik zincirlerinin güven duyulan ülkelerde olması (friend-shoring) konularında etkisini artıracak. Swiss Re’nin raporu, ekonomik büyüme açısından Amerika, İngiltere ve Almanya’nın önümüzdeki beş yıl içinde reshoring’den en fazla yararlanacak ülkeler olduğunu gösteriyor. Reshoring faaliyetlerinden kazananlar sırasıyla 19,5 milyar dolar ve 15,5 milyar dolar yeni primlerle sorumluluk ve ticari mülk sigortacıları olacak. Deniz ve ticari kredi primleri ise düşüş gösterecek. Rapora göre Vietnam ve Meksika gibi ülkeler ise friend-shoring’ten kazançlı çıkabilir.

- Sigorta sektöründe iş kesintisi, tedarik zinciri sorunları ve diğer teminatlar için talep artışı olacak. Bu taleplerin büyük çoğunluğu gelişmiş pazarlardan gelecek.

Enerji ve yenilenebilir enerji konusu

Yeni dünya düzenini şekillendiren bir diğer unsur iklim krizinde gelinen nokta ve Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle enerji güvenliği endişeleri. Yeşil enerjiye geçiş amacıyla, fosil yakıt bağımlılığından kurtulma çabaları, yeşil geçişe ve yenilenebilir enerjiye yatırıma yeni bir aciliyet kazandırdı. Yenilenebilir enerji altyapısının inşasının ve işletilmesinin doğasında var olan riskler karmaşık olduğundan sigorta bir gereklilik haline geliyor. Swiss Re, ülkelerin hedefledikleri yenilenebilir enerji kapasitesini oluşturmayı başarmaları halinde yeşil enerjiye yapılan yatırımların 2035 yılına kadar 237 milyar dolarlık sigorta primi üreteceğini tahmin ediyor.

Gıda güvenliği risklerine karşı sigorta sektörünün rolü büyük.
Gıda güvenliği risklerine karşı sigorta sektörünün rolü büyük.

Küresel gıda güvensizliği de büyüyen ve garanti altına alınmak istenen bir endişe kaynağı. Ticari ilişkilerin git gide bölündüğü kutuplaşan bir dünyada, gıda ithalatına bağımlı ülkeler yazık ki arz şoklarına karşı savunmasız kalacak. İklim krizine bağlı ekstrem hava olayları mahsullerin daha çok zarar görmesine neden oluyor. Gıda güvenliği risklerine karşı korunmak için sigorta sektörünün rolü büyük. Tarım sigortası, çiftçilere mahsul kayıpları meydana geldiğinde faaliyetlerinin devamlılığı için yardımcı olabilir. Ancak tarım sigortasında penetrasyon oranı da düşük. Gelişmekte olan pazarlarda tarım sigortası penetrasyon oranı yüzde 2’den az.

Sigorta sektörü dünya ekonomisindeki payını ve güvenilir bir alan olma özelliğini artıracağa benziyor. Dünya genelinde sektörün ortak sesi, bireylerin ve şirketlerin kendini güvende hissedebilmeleri için yenilikçi yaklaşımları benimsemek yönünde. Dünya ve iş yapış şekilleri değişiyor, sigorta sektörü de değişimin rüzgarında savrulmamayı, aksine rüzgarı arkasına almayı hedefliyor.

KAYNAKLAR

sigortacigazetesi.com.tr

Swiss Re “Sigma 5 Raporu”