Huzur
“Huzuru bulmak için amaçsız ve kimliksiz olmalıyız”

“Huzuru bulmak için amaçsız ve kimliksiz olmalıyız”