100. Yılımız kutlu olsun!

100. Yılımız kutlu olsun!

100. Yılımız kutlu olsun!

Binlerce yıllık muhteşem bir birikime yaslanan Türk tarihinin her biri birbirinden önemli pekçok ayırt edici vasıfları vardır.

Sadece Anadolu coğrafyasında bile bin yılı bulan bu uzun tarihimizin en önemli vasıflarından bir tanesi de, sürekliliğidir.

Milletimizin ve devletimizin sürekliliğini sağlayan cevher, İstiklâl Harbi’mizde ve İstiklâl Marşı’mızda öne çıkan “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.” haykırışıdır.

Cumhuriyet, bu ilkenin, bu cevherin, bu haykırışın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dünyaya ilan edilen kararlılığıdır.

Bu anlamda, Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te yalnızca cumhuriyeti değil; aynı zamanda Türk milletinin ve Türk devletinin varlığının sürekliliğini ilan etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebed payidar kalacaktır.” sözünün anlamı budur ve derin anlamları olan bu söz bize büyük vazifeler yüklemektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere adeta vasiyeti olan bu direktiften anlamamız gereken, milletimizin ve devletimizin varlığını, birliğini, sürekliliğini korumak için daima hassas, çalışkan, üretken olmamız gerektiğidir.

Cumhuriyetimiz büyük gayretler ve büyük fedakârlıklar ile kurulmuş, bugüne gelmiştir.

Bizden sonra da ilelebed payidar kalmasının yolu, bizlerin aynı heyecan ile çalışmaya devam etmemizdir.

Sigorta sektörü olarak çalışmalarımızda bize rehber olacak örnekler de yine devletimizin, medeniyetimizin sürekliliği içinde saklıdır. Bugünkü sigortacılık çalışmalarımızın bir anlamda temelini oluşturan Avarız Vakıfları ile Esnaf Sandıkları’nın üstlendikleri sorumluluğun özünde varlığın, eşyanın, hayatın sürekliliğinin sağlanması vardır. Modern sigortacılık anlayışının temelinde de bu sorumluluk vardır. Sigortacılık, varlığın başına olumsuz bir şey gelmemesinin değil, bir olumsuzluk olduğunda varlığı, eşyayı, hayatı bir şekilde tekrar yerine koyabilmenin, sürekliliğini sağlayabilmenin garantisidir.

Bizler de Türk Sigorta Sektörü , Maher Holding Sigorta Grubu , Quick Sigorta ve Corpus Sigorta olarak, devletimizin, milletimizin sahip olduğu varlıkların ve birikimlerin sürekliliğinin sağlanması yolunda sürdürdüğümüz çalışmalarla Cumhuriyetimiz’in yeni yüzyılında ve daha nice yüz yıllarında pay sahibi olmanın azmi ve sevinci ile doluyuz.

Bu sevinç, bu azim sayesindedir ki, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, "Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır."

100. Yılımız kutlu olsun.