Ortak Veri Modeli Projesi genişliyor

Ortak Veri Modeli Projesi genişliyor

Sigorta dünyasında veri güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Ortak Veri Modeli Projesi” yeni ürün başlıklarıyla genişliyor. 

Sigorta sektörünün teknolojik gücü Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin 2017 yılında başlattığı Ortak Veri Modeli (OVM) Projesi emin adımlarla ilerliyor. Sigorta verilerinin güvenle saklanmasını hedefleyen ve sektör açısından önem arz eden projeye son olarak Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Motorlu Araç Mesleki Faaliyet Sigortası ve Yarış Araçları Sorumluluk Sigortası ürünleri de eklendi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), 2017’nin son çeyreğinde çalışmalarına başladığı OVM Projesi kapsamında Mesleki Sorumluluk, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası (ZKFKS), Tüpgaz ve Tehlikeli Madde Ürünlerinin Ortak Veri Modeli altyapısına geçişlerini 09 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başarıyla tamamlamıştı. Sektör paydaşlarının verdiği destekle geçişi yapılan ürünler başlığında, yaklaşık 2,5 milyon data OVM altyapısına taşındı.

OVM Projesi nedir?

SBM bünyesinde başlatılan OVM Projesi ile sigorta verilerinin güvenle saklanması, bilgi güvenliği ve standartlarının tek modelde toplanması, uygulama geliştirme maliyetlerinin hem SBM hem de sigorta şirketleri için azaltılması, tüm sistemlerin sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Modelin altyapısı

Ortak Veri Modeli’nin altyapısı parametrik bir yapı ile kurgulandı. Sadece mevcut ürünler için değil, gelecekteki ürünlerin de entegrasyon ihtiyacı karşılanacak şekilde sürdürülebilir, ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilebilir bir yapı oluşturuldu. Merkezinde ‘Sigortalı’nın olduğu, her bir branşın parametrik olarak tanımlanarak sigorta bilgilerinin ortak veri tabanı, ortak web servis ve ortak veri ambarı ile konsolide edildiği bir altyapı platformu tasarlandı.

OVM ile tüm veriler tek merkezde

Ortak Veri Modeli altyapısı, tarih bazlı çalışabilen optimize iş kurallarının işletilebilmesine olanak tanıyacak şekilde oluşturuldu. Yeni tanımlanan kuralların geçmiş gönderimleri etkilemeden işletilebildiği altyapı ile tüm sigorta verilerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne eksiksiz olarak aktarımı sağlanarak mali tablolar ile tam uyum hedeflendi.

Sigortalı ve Sigorta Branşı skorlama

Ortak Veri Modeli’nin en önemli çıktılarından birisi de tüm sigorta branşlarının SBM’ye aktarılması sonrası Sigortalı Skorlama çalışmaları konusunda gereken altyapının hazır hazır hale gelmesi. Sigortalı ve Sigorta Branşı skorunun oluşturulacağı bu projede; ayrıca nesne bazlı skorlama da yapılabilir olacak. Böylece sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış örneğin bir otomobilin ya da bir evin sigorta skoru hesaplanabilecek. Bu skorların oluşturulmasında SBM veri tabanında oluşan verilerin yanı sıra skora etki edecek diğer kurumlardan elde edilecek veriler de kullanılacak.

SBM, yeni platformdaki üretim tablolarına 12 milyar 224 milyon 430 bin 665 adet, hasar tablolarına 415 milyon 271 bin 263 adet kayıt aktardı.
SBM, yeni platformdaki üretim tablolarına 12 milyar 224 milyon 430 bin 665 adet, hasar tablolarına 415 milyon 271 bin 263 adet kayıt aktardı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Genel Müdürü Murat Hakseven, Sigorta Ekranı programındaki açıklamalarında projenin temel yararlarının altını çiziyor: “OVM ile sigorta paydaşlarıyla belirlenen ana başlıklar kapsamında veriler sigorta veri merkezine aktarılıyor. Veri bilgiye dönüştürülüp sektörle paylaşılıyor. Binlerle ifade edilen web servisler ve çok sayıda veri ambarı birleşti. Bu bize kurum içi entegrasyonlardan kurtulmayı, maliyeti bertaraf etmeyi avantaj olarak getirdi. Projenin geçiş planı tekil bir model üzerinden entegrasyon sağlıyor. Son iki ürünün entegrasyonu kaldı. Şu anda tüm ürünleri geçtik. 2019’un Eylül ayında Yangın, Özel Güvenlik ve Deniz Araçları’nı, 2019 Aralık ayında Kefaret Sigortası, 2020 Temmuz’unda Kasko, Ağustos’ta Alacak Sigortası, 2021 başında Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza, Tehlikeli Madde, Tüpgaz ve Mesleki Sorumluluk sigortası ürünleri, 2021 Ağustos’ta Trafik Sigortası’nı ve son olarak da İhtiyari Mali Mesuliyet, Motorlu Araç Mesleki Faaliyet ürünlerini devreye aldık.”

Hakseven, 12,5 milyar üretim kaydının, 450 milyon kadar hasar kaydının sisteme dahil edildiğini belirtiyor ve “Bu rakamlar, sıfır hatayla gerçekleşen önemli bir miktar. Sıfır hatayla işlemin yürümesi poliçe kesiminin sorunsuz yapılmasını sağlıyor” diyor.

Sistem neler getiriyor?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Genel Müdürü Murat Hakseven, sistemde tüm verilerinin bir arada olmasının maliyeti düşürmek gibi birçok avantajı olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Sistemin, raporlamaya etkisi olumlu olacak. SBM, büyük verileri bulutta açmayı hedefliyor. Şirketlerin SBM’ye özel raporlama bağımlılığını minimize edecek. Sigortalı skoru, nesne tabanlı skorlama, araç, ev, sağlık skoru, kişi skoru ölçülebilecek. Aynı zamanda makine öğrenmesi gibi diğer teknolojik projelere altlık oluşturuyor. Denetim otoritesinin işine yarayacak sonuçlar üretiliyor. Merkezileştirilmiş data üzerinden yönetilen bir sistem olarak tanımlıyoruz OVM’yi. SBM’deki datanın paylaşımı ilgili otoritenin çerçevelediği miktarda olur. Vatandaş verileri sistemde güvenle saklanıyor. Ayrıca, dijital doğru veri üzerinden her türlü elektronik poliçe rahat üretilecek. SBM bulutta anonim sigortacılık verisi paydaş kullanımına sunulacak.”

OVM öncesinde bütünleşik yapıya sahip olmayan sistemlerin düzenlenmesi, geliştirilmesi, yenilenmesi veya entegrasyonları kaynak sıkıntısının yaşandığı noktalarda paydaşlar için büyük bir yük teşkil ediyordu. OVM ile merkezileştirilen tek veri tabanı, tek veri ambarı yalınlaştırılmış web servis mantığıyla sistem daha rahat yönetilebilir olacak.

KAYNAKLAR

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi