Ahmet Yaşar deprem sonrası atılması gereken adımları paylaştı

Ahmet Yaşar deprem sonrası atılması gereken adımları paylaştı

6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi bazı konularda artık hızlıca tedbir ve aksiyon alınmasının gerekliliğini hatırlattı. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, deprem konusunda çeşitli vesilelerle değindiği bazı konuları gündeme taşımak için önerilerini paylaştı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar
Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar

1. İlkokuldan itibaren müfredatımıza “Afet Dersi” eklenmeli

Depremden sele, heyelandan orman yangınına kadar türlü afetle karşı karşıya kalan ülkemizde, birçok başlıktan oluşacak afet dersine hemen ihtiyaç var. Milli Eğitim Bakanlığı, “afetlerle yaşamak”tan “afetlerde yaşama” kültürüne, “afetlerden korunma”dan sigortaya, ilk yardıma kadar birçok alanda hemen bugün ders planlaması yapmalı.

2. Doğal Afet Sigortasında prim teşviki olmalı

İzmir depreminden sonrada önerdiğim gibi Zorunlu Deprem Sigortasında (DASK) devlet sübvansiyon yapmalı, poliçeler her konut için mutlak zorunlu olmalı, devlet yüzde 50 ve gerekli haller (kişiler) için daha fazlası prim katkısı vermelidir. Zorunlu Deprem (Afet) Sigortası’nda (detaylarını ayrıca konuşacağımız) gerekli düzenlemeler de yapıldıktan sonra, bu durum devletin deprem (afet) giderlerini bütçelemesini sağlayacak, afet sırasında DASK ve TOKİ gerekli iş birliğini yaparak hak sahiplerine konutlarını teslim edecek. Böylece bütçeye beklenmedik ve öngörülmemiş yükler gelmemiş olacak.

3. Deprem teminatı müstakil poliçe olmalı

Yangın sigortalarında yaşanan rekabet, yangın paket poliçelerini geliştirirken, serbest tarifenin etkisiyle sadece tarifeye tabi olan deprem teminatı üzerinden prim alınmasına yol açtı. Yaşanan deprem, dengeleme karşılığı dahil zaten eksik olan deprem prim rezervlerinin erimesine neden oldu. Şimdi doğru primlendirmeyi yapmak ve sigortalılarda farkındalık yaratmak adına deprem teminatının bağımsız poliçe olması yerinde olacaktır. Elbette ölçek ekonomisi kullanılabilir ve bağımsız poliçeler tek çıktıda verilebilir.

4. Her türlü bina ve bağımsız bölümler için muayene zorunlu olmalı

Araçlarda olduğu gibi her türlü bina ve bağımsız bölüme belli periyotlar için muayene zorunluluğu getirilmeli. İskan ve yönetmeliklere uyumunu yitirmiş yapılar için tedbir alınmalı.