ekin doğrusöz
Birbirini tanımayan 30 kişi aynı sofrada!

Birbirini tanımayan 30 kişi aynı sofrada!